Zestawy pytań

Wielki Test-zestaw CVII

19.10.2018
Wielki Test-zestaw CVII

Dzisiaj publikujemy ostatni zestaw naszej zabawy z historią. Dziekujemy wszystkim, którzy wzięli w niej udział. W sumie do dnia dzisiejszego wpłynęło 346 odpowiedzi na publikowane zestawy. Laureaci tej formy konkursowej zostaną powiadomieni drogą mailową. Uroczyste wręczenie naród nastąpi 10 listopada 201...

Wielki Test-zestaw CVI

18.10.2018
Wielki Test-zestaw CVI

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.plGdzie zostali wywiezieni biskup Kajetan Sołtyk i Rzewuscy za sprzeciwienie się Repninowi podczas Sejmu w 1767 roku ?Jak nazywał się rosyjski generał, który odmówił przyjęcia dóbr skonfiskowanych Tadeuszowi Czackiemu ?Jaki procent ludności w ...

Wielki Test-zestaw CV

17.10.2018
Wielki Test-zestaw CV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.plKogo przedstawia poniższy obraz:Kto był autorem powyższego obrazu ?Kto dowodził wojskami królewskimi i rosyjskimi podczas oblężenia Częstochowy w latach 1770-1771 ?W jakiej twierdzy zostali osadzeni przez austriaków gen.Józef Zajączek i Hug...

Wielki Test-zestaw CIV

16.10.2018
Wielki Test-zestaw CIV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.plCo zrobił prymas Michał Poniatowski, kiedy groziło mu aresztowanie podczas Insurekcji Kościuszkowskiej ?W jakim państwie zostali aresztowani gen.Józef Zajączek i Hugo Kołłątaj po upadku Powstania Kościuszkowskiego ?Kto podpisał ten akt abdykacji: Nie szuk...

Wielki Test-zestaw CIII

15.10.2018
Wielki Test-zestaw CIII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.plJaki władca używał herbu przedstawionego na poniższym zdjęciu:Co według przekazów niemieckich miał krzyknąć Tadeusz Kościuszko upadając ranny pod Maciejowicami ?Jaki procent ziem polskich w wyniku rozbiorów przypadł Rosji ?Ile wynosiła liczba ludn...