Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

EKO-pracownia chemiczna 2017/2018

 

Zadanie pn. „Utworzenie ekopracowni chemicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8
w Tomaszowie Mazowieckim” uzyskało dofinansowanie w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasza Eko-Pracownia".

Z satysfakcją  informujemy, że z powodzeniem zakończył się kolejny etap wdrażania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 działań nakierowanych na  rozwój szeroko pojętej edukacji przyrodniczej. Wykorzystując chlubne tradycje Technikum Chemicznego  oraz Technikum Ochrony Środowiska, budujemy nowoczesną bazę, która pozwoli na solidne kształcenie młodzieży w tych właśnie kierunkach.

W roku szkolnym 2017/2018 w  ramach konkursu  pt. „Nasza Eko-pracownia” pozyskaliśmy cztery stoły laboratoryjne, plansze edukacyjne, książki i filmy o tematyce ekologicznej oraz sprzęt laboratoryjny i odczynniki, w tym specjalistyczne zestawy do pomiaru azotanów, fosforanów i twardości wody.

Nabyliśmy sprzęt laboratoryjny: dwa pH-metry, autoanalizator wody, uniwersalny miernik glebowy, miernik tlenu, miernik poziomu hałasu, miernik wielogazowy oraz miernik spalin.

Zakupiliśmy  również rośliny doniczkowe z listy roślin o udowodnionych właściwościach oczyszczających powietrze w pomieszczeniach zamkniętych.

Eko-pracownia wzbogaciła się także o laptop, rzutnik multimedialny i ekran.

Wyżej wymienione  zasoby edukacyjne mają przede wszystkim wspierać  przekazywanie treści teoretycznych  doświadczeniem charakterystycznym dla przedmiotów przyrodniczych. Projekt przewiduje wykorzystanie pozyskanej bazy na zajęciach laboratoryjnych technikum analitycznego oraz na lekcjach przedmiotów zawodowych technikum architektury krajobrazu , a także technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 także będą mogli  korzystać z zakupionego sprzętu i odczynników na lekcjach chemii. Szczególna grono beneficjentów stanowią członkowie Koła Chemiczno-Ekologicznego, którzy od lat stanowią liczna grupę uczniów zainteresowanych ekologią i ochroną środowiska.

Podjęte działania stanowią kolejną odsłonę tworzenia w szkole przy Nadrzecznej  środowiska młodych, wykształconych teoretycznie i praktycznie przyrodników.

Uroczyste otwarcie ekopracowni chemicznej odbyło się w dniu 28 listopada 2017. Wśród przybyłych gości podczas uroczystości obecni byli Pani Barbara Robak Członek Zarządu Powiatu, Pani Beata Stańczyk Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Klaudiusz Wilmański Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pomocowych, Pani Agnieszka Pawlikowska Przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców, Pani Agnieszka Jeżak zastępca Przewodniczącego Szkolnej Rady Rodziców.

Uczniowie przygotowali prezentację o zmianach jakie niesie za sobą utworzenie pracowni oraz zakupionym sprzęcie. Następnie młodzież w ciekawy zaprezentowała możliwości wybranych urządzeń pomiarowych  sposób przeprowadzając doświadczenia. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek dla uczestników. Niespodzianką okazał się tort z ciekawą dekoracją.

Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować za współpracę  Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Starostwu Powiatowemu w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączna wartość zadania wyniosła 41 135,00 zł, z czego 32 925,00 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zaś kwota 8 210,00 zł stanowiła wkład własny Beneficjenta.

Dowiedz się więcej ze strony: www.zainwestujwekologie.pl