Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Nowoczesne szkolnictwo zawodowe

Projekt "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP 8", w ramach konkursu nr RPLD.11.03.00-IŻ.00-10-001/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020OŚ Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe. Okres realizacji projektu to 01.06.2016 do 30.09.2017.

Do ubiegania się o uczestnictwo w projekcie uprawnieni są wszyscy uczniowie/uczennice Technikum nr 6 klasy dwuzawodowej 1TB oraz klasy 1TA. Do projektu w procesie rekrutacji wybrana zostanie grupa 30-osobowa, po 10 uczennic/uczniów w każdym zawodzie. Każdy uczestnik projektu weźmie udział we wszystkich przewidzianych w projekcie formach wsparcia tj:

  1. stażu u pracodawców w wymiarze 150 godzin;
  2. zajęciach specjalistycznych dla zawodów:
    1. Technik budownictwa: rysunek techniczny, BHP w budownictwie, tworzenie harmonogramów dla robót dodatkowych;
    2. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: rysunek techniczny,  odnawialne źródła energii, BHP w budownictwie;
    3. Technik architektury krajobrazu: dobór roślin, sam(a) projektuję swój ogród, pielęgnacja ogrodów;
  3. wizytach studyjnych u pracodawców;
  4. wykładach na Politechnice Łódzkiej/Uniwersytecie Łódzkim tematycznie dobrane do zawodu.

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie składają pisemny wniosek do Szkolnego Koordynatora Projektu w terminie do 15 czerwca 2016.
Wniosek będzie podstawą do rozpatrywania kandydatury ucznia/uczennicy do udziału w projekcie. Kolejność składania wniosków nie jest kryterium rekrutacyjnym. Z uwagi na to iż, uczniowie Technikum nr 6 są osobami niepełnoletnimi wnioski podpisane muszą zostać również przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów.

W terminie do dnia 20 czerwca 2016 Szkolny Koordynator Projektu ogłosi listę uczniów/uczennic przyjętych do projektu.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do projektu

Regulamin rekrutacji do projektu

Wniosek przystąpienia do projektu

 

ALBUMY ZDJĘĆ