Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Nowoczesne szkolnictwo zawodowe

Projekt "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP 8", w ramach konkursu nr RPLD.11.03.00-IŻ.00-10-001/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020OŚ Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe. Okres realizacji projektu to 01.06.2016 do 30.09.2017.

Do ubiegania się o uczestnictwo w projekcie uprawnieni są wszyscy uczniowie/uczennice Technikum nr 6 klasy dwuzawodowej 1TB oraz klasy 1TA. Do projektu w procesie rekrutacji wybrana zostanie grupa 30-osobowa, po 10 uczennic/uczniów w każdym zawodzie. Każdy uczestnik projektu weźmie udział we wszystkich przewidzianych w projekcie formach wsparcia tj:

  1. stażu u pracodawców w wymiarze 150 godzin;
  2. zajęciach specjalistycznych dla zawodów:
    1. Technik budownictwa: rysunek techniczny, BHP w budownictwie, tworzenie harmonogramów dla robót dodatkowych;
    2. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: rysunek techniczny,  odnawialne źródła energii, BHP w budownictwie;
    3. Technik architektury krajobrazu: dobór roślin, sam(a) projektuję swój ogród, pielęgnacja ogrodów;
  3. wizytach studyjnych u pracodawców;
  4. wykładach na Politechnice Łódzkiej/Uniwersytecie Łódzkim tematycznie dobrane do zawodu.

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie składają pisemny wniosek do Szkolnego Koordynatora Projektu w terminie do 15 czerwca 2016.
Wniosek będzie podstawą do rozpatrywania kandydatury ucznia/uczennicy do udziału w projekcie. Kolejność składania wniosków nie jest kryterium rekrutacyjnym. Z uwagi na to iż, uczniowie Technikum nr 6 są osobami niepełnoletnimi wnioski podpisane muszą zostać również przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów.

W terminie do dnia 20 czerwca 2016 Szkolny Koordynator Projektu ogłosi listę uczniów/uczennic przyjętych do projektu.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do projektu

Regulamin rekrutacji do projektu

Wniosek przystąpienia do projektu

 

ALBUMY ZDJĘĆ