Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

SPinKA

Szkolny Punkt Informacji i Kariery       "SPInKa"

 

Doradztwo zawodowe można zdefiniować jako usługi i czynności mające na celu pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w zarządzaniu  rozwojem zawodowym. Z tego typu usług można korzystać w szkołach, na wyższych uczelniach, instytucjach kształcenia, w publicznych służbach zatrudnienia, w miejscach pracy, w instytucjach pozarządowych i prywatnych. Wspomniane czynności to przede wszystkim:

-    dostarczanie informacji edukacyjno-zawodowej,
-    stosowanie narzędzi służących do oceny, bądź do samooceny,
-     przeprowadzenie rozmów doradczych,
-     stosowanie programów edukacyjnych na temat planowania rozwoju zawodowego,
-     organizowanie staży i praktyk,
-     realizacja programów rozwijających umiejętności szukania pracy.

 

 

Doradca Zawodowy w szkole ponadgimnazjanej zajmuje się:

  przygotowaniem młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia,
·    opracowaniem indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
·    przygotowaniem ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, nowe warunki pracy,
·    przygotowaniem ucznia do roli pracownika,
·    przygotowaniem ucznia do samozatrudnienia,
·    przygotowaniem rodziców do wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
·    wspieraniem działań szkoły i wszystkich nauczycieli w realizacji zadań związanych z rozwojem edukacyjnym i zawodowym uczniów.

SPinKa działa w ZSP nr 8 od roku szkolnego 2019/2020, utworzony został w ramach projektu : „AZYMUT NA SUKCES -  NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZSP NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

 

Opiekunem SPinKi jest Pani Małgorzata Chrząszcz