Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

SPinKA

Szkolny Punkt Informacji i Kariery       "SPInKa"

 

Doradztwo zawodowe można zdefiniować jako usługi i czynności mające na celu pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w zarządzaniu  rozwojem zawodowym. Z tego typu usług można korzystać w szkołach, na wyższych uczelniach, instytucjach kształcenia, w publicznych służbach zatrudnienia, w miejscach pracy, w instytucjach pozarządowych i prywatnych. Wspomniane czynności to przede wszystkim:

-    dostarczanie informacji edukacyjno-zawodowej,
-    stosowanie narzędzi służących do oceny, bądź do samooceny,
-     przeprowadzenie rozmów doradczych,
-     stosowanie programów edukacyjnych na temat planowania rozwoju zawodowego,
-     organizowanie staży i praktyk,
-     realizacja programów rozwijających umiejętności szukania pracy.

 

 

Doradca Zawodowy w szkole ponadgimnazjanej zajmuje się:

  przygotowaniem młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia,
·    opracowaniem indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
·    przygotowaniem ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, nowe warunki pracy,
·    przygotowaniem ucznia do roli pracownika,
·    przygotowaniem ucznia do samozatrudnienia,
·    przygotowaniem rodziców do wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
·    wspieraniem działań szkoły i wszystkich nauczycieli w realizacji zadań związanych z rozwojem edukacyjnym i zawodowym uczniów.

SPinKa działa w ZSP nr 8 od roku szkolnego 2019/2020, utworzony został w ramach projektu : „AZYMUT NA SUKCES -  NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZSP NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

 

Opiekunem SPinKi jest Pani Małgorzata Chrząszcz