O szkole

  1. Siedzibą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, jest nieruchomość mieszcząca się w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Nadrzecznej 17/25.
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 jest szkołą publiczną utworzoną na mocy Uchwały Nr VII/61/2015 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą przy ulicy Nadrzecznej 17/25.
  3. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Powiat Tomaszowski.
  4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.
  5. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim wchodzą:
    1. III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Hojnowskiego,
    2. Technikum nr 6.

Aktualna oferta III Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 6

Oferta III Liceum Ogólnokształcącego

07.06.2018

III LO / KLASA HUMANISTYCZNASkierowana do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w ośrodkach medialnych, czyli zawodami dziennikarza, aktora, ale również prawnika, psychologa, filologa. W trakcie nauki przewidziane są zajęcia warsztatowe ze znanymi dziennikarzami. Osobom uzdolnionym artystycz...

Oferta Technikum nr 6

07.06.2018

T6 / TECHNIK BUDOWNICTWAKwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, zagospodarowania terenu budowy, organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, utrzymywania obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej oraz sporządzani...