Projekty

Podsumowanie projektu Nowoczesne Szkolnictwo Zawodowe w ZSP8

13.10.2017
Podsumowanie projektu Nowoczesne Szkolnictwo Zawodowe w ZSP8

Projekt pt.: „NOWOCZESNE SZKOLNICTWO ZAWODOWE W ZSP NR 8 W TOMASZOWIE MAZ.”,  realizowany w ramach konkursu nr RPLD.11.03.00-IŻ.00-10-001/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został zakończony.13 października 2017 odbyło się uroczyste podsumo...