KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego

plakat ścigaj marzenia rozwoju zawodowego

Projekt „Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" . Okres realizacji projektu to 01.10.2020- 30.09.2022.

Głównym celem projektu jest nabycie kluczowych, praktycznych kompetencji zawodowych, interdyscyplinarnych (kluczowych) i językowych (wskazanych w efektach kształcenia) przez 70 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, dzięki realizacji modułowego kształcenia praktycznego w Hiszpanii oraz ustanowienie międzynarodowego poziomu funkcjonowania placówki.

CELE ZAWODOWE  

-Technicy architektury krajobrazu: nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych dotyczących planowania, projektowania (z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego) i organizacji ekologicznych, roślinnych ogrodów, ich pielęgnacji i nawadniania;

-Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: wiedza i umiejętność projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem zasilania, jej programowania, diagnostyki oraz wykorzystanie oprogramowania PVGIS w obszarze analizy działania systemu solarnego;

-Technicy analitycy: wiedza i umiejętności w obszarze analizy i przygotowania próbek środowiskowych i kosmetycznych pod kątem chemicznych i mikrobiologicznych zanieczyszczeń według procedur/form obowiązujących w przedsiębiorstwie i obowiązujących norm i przepisów;

CELE JĘZYKOWE

–doskonalenie i poszerzenie znajomości j. angielskiego branżowego poprzez praktyczne jego użycie w środowisku pracy organizacji przyjmującej,

-posługiwanie się dokumentacją techniczną, instrukcjami, projektami w języku angielskim w stopniu umożliwiającym realizację zadań zawodowych;

CELE KOMPETENCJE KLUCZOWE

– rozwój kompetencji cyfrowych uczestników w zakresie poszukiwania, przetwarzania i prezentowania danych i informacji w procesie pracy/nauki, tworzenie treści cyfrowych;

 -rozwój współpracy i pracy zespołowej: wzrost efektywności współpracy w grupie projektowej/zadaniowej, rozwój postawy odpowiedzialności za zadania, cel pracy zespołu, efekty pracy/nauki;

 -rozwój kompetencji technicznych: rozwijanie techniczno – analitycznego sposobu rozwiązywania problemów, tworzenie, stosowanie i interpretacja danych/informacji w postaci wzorów, modeli wykresów, zestawień tabelarycznych;

Do ubiegania się o uczestnictwo w projekcie uprawnieni są wszyscy uczniowie/uczennice Technikum nr 6 z klas II i III.  Do projektu w procesie rekrutacji wybrana zostanie grupa 70-osobowa, która odbędzie dwutygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii. Każdy uczestnik projektu weźmie udział we wszystkich przewidzianych w projekcie formach wsparcia tj:

  • Kursie języka angielskiego
  • Przygotowaniu kulturowym
  • Przygotowaniu pedagogicznym
  • Przygotowaniu zawodowym
  • Spotkaniach organizacyjnych
Mobilność I projektu "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego" - zakończona

Na przełomie września i października 2021r 29 uczniów  w zawodach technik analityk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z ZSP nr8 w Tomaszowie Mazowieckim brało udział w projekcie "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ...

Poznajemy smaki i kulturę Hiszpanii

Uczestnicy projektu "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego" by odkryć Hiszpanię nie tylko uczą się języka i zwiedzają, ale również poznają tutejsze smaki i elementy kultury hiszpańskiej. Dzisiejsza wizyta w restauracji La Carboneria, w której podziwialiśmy pokaz flamenco, z pewnością zapadnie wielu osobom w ...

Aktywny dzień w Sewilli

We wtorek uczestnicy projektu "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu  "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" &...

Poznajemy ciekawe miejsca w Sewilli

Uczestnicy projektu "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęli kolejny tydzień praktyk. Po weekendzie plażowania i relaksu, przyszła pora powrotu do pracy. Sewilla kryj...