Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konferencja podsumowująca projekt "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego"

W dniu 20.04.2022 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8  w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące rezultaty dwuletniego projektu nr 2020-1-PL01-KA102-080174 „Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego”  zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Beneficjentem projektu jest Powiat Tomaszowski, który otrzymał środki na sfinansowanie działań w kwocie 563 282,55 zł.

W projekcie ZSP nr8 wzięło udział 70 uczniów/ uczennic Technikum nr6 w zawodach technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie odbyli dwutygodniowe staże w firmach w Hiszpanii, gdzie zdobyli praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinęli kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami.

Konferencję rozpoczęła Dyrektor szkoły pani Agnieszka Dziedzic witając gości, uczniów biorących udział w projekcie oraz społeczność szkolną. W konferencji udział wzięli pan Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski, Członkowie Zarządu Powiatu pani Elżbieta Łojszczyk i pan Marek Kubiak, Skarbnik Powiatu Tomaszowskiego pani Beata Zysiak, przedstawiciel Zakładu Produkcji Olejów Tedex pani Marzena Wójcik, tomaszowskie media , opiekunowie grup z poszczególnych mobilności, nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy wzięli udział w realizacji zadań projektowych oraz uczestnicy projektu.

W trakcie spotkania koordynator projektu pani Małgorzata Chrząszcz omówiła poszczególne etapy realizacji projektu. Natomiast stażyści za pomocą prezentacji multimedialnych pokazali między innymi miejsca gdzie odbywali praktyki, a także omówili zakres swoich obowiązków i zdobyte umiejętności. Uczniowie mieli okazję przedstawić swoje wspomnienia i wrażenia ze swoich wyjazdów.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniem wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia oraz rozdaniem uczniom certyfikatów potwierdzających udział w projekcie. Na zakończenie konferencji zebrani wysłuchali występu ucznia klasy 2B Daniela Wysokińskiego, który zaśpiewał hiszpańską piosenkę „Besame mucho”.

Po części oficjalnej zebrani goście mieli okazję zapoznać się z kulturą Hiszpanii od strony kulinarnej Wszystko to przy akompaniamencie tradycyjnych hiszpańskich utworów muzycznych.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za uświetnienie konferencji. Podziękowania składamy także wszystkim osobom dzięki, którym możliwe było przygotowanie projektu oraz jego realizacja.