Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja 2024/25

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia)

Etap rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca

złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

od 22 kwietnia 2024 do 21 maja 2024 godz. 12:00

od 23 lipca 2024 godz. 12:00 do 26 lipca 2024 godz. 12:00

podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz uzdolnień kierunkowych

do 10 maja 2024

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów

do 29 maja 2024

do 29 lipca 2024

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych

od 3 czerwca 2024

do 14 czerwca 2024
(II termin do 5 lipca 2024)

od 25 lipca 2024

do 26 lipca 2024

podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz kompetencji kierunkowych

17 czerwca 2024 r.

29 lipca 2024 r.

możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków

od 3 lipca 2024 r.

do 8 lipca 2024 r.

 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu

od 3 lipca 2024

do 9 lipca 2024 godz. 15:00

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń

do 11 lipca 2024

do 30 lipca 2024

podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15 lipca 2024

do godz. 12:00

31 lipca 2024

do godz. 12:00

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie

od 22 kwietnia 2024 do 16 lipca 2024

od 22 lipca 2024

do 31 lipca 2024

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 15 lipca 2024 godz. 12:00

do 18 lipca 2024

od 31 lipca 2024 godz. 12:00

do 2 sierpnia 2024 godz. 12:00

podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 lipca 2024

do godz. 12:00

5 sierpnia 2024

do godz. 12:00

poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 lipca 2024

do godz. 13:00

do 5 sierpnia 2024

do godz. 13:00

opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 22 lipca 2024,

6 sierpnia 2024

 

III LO

KlasaPrzedmioty rozszerzoneJęzyki obcePrzedmioty punktowane w rekrutacji
europejskageografia
wiedza o społeczeństwie
język angielski
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
geografia
język obcy
medialnajęzyk polski
historia
język angielski
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
historia
język obcy
przyrodnicza z elementami ratownictwa medycznegobiologia
chemia
język angielski
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
biologia
język obcy
policyjnageografia
wiedza o społeczeństwie
język angielski
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
geografia
język obcy
Technikum nr 6
KlasaPrzedmioty rozszerzoneJęzyki obcePrzedmioty punktowane w rekrutacji
technik analitykmatematyka
chemia
język angielski
język włoski
język polski
matematyka
chemia
język obcy
technik architektury krajobrazumatematyka
biologia
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
biologia
język obcy