Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik architektury krajobrazu

Technikum 5-letnie

Celem kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowanie aktywnego, mobilnego skutecznie działającego pracownika. Efektywne funkcjonowanie na rynku pracy wymaga przygotowania ogólnego, opanowania podstawowych umiejętności zawodowych oraz kształcenia ustawicznego. Absolwent szkoły powinien charakteryzować się otwartością, komunikatywnością, wyobraźnią, zdolnością do doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Wymagane cechy kandydata:

 • uzdolnienia techniczne i manualne;
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • ostrożność, dokładność;
 • zainteresowania techniczne, przyrodnicze, ogrodnicze i ekonomiczne;
 • podzielność uwagi i koncentracja;
 • cierpliwość, systematyczność i dokładność.

Przeciwskazania do nauki i pracy w zawodzie:

 • skłonność do uczuleń;
 • przewlekłe choroby układu oddechowego i krążenia;
 • zaburzenia równowagi;
 • choroby uszu – znaczny niedosłuch;
 • reumatyzm, zaburzenia zmysłu dotyku,;
 • aparatu ruchu (np. brak kończyn, znaczne skrzywienia kręgosłupa);
 • daltonizm;
 • choroby układu nerwowego (epilepsja). 

Praktyka zawodowa:

 • 4 tygodnie w kl. III;
 • 4 tygodnie w kl. IV.

Języki obce:

 • język angielski;
 • język niemiecki.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu:

 • K1. - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
 • K2. - Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.

Nauka w technikum stwarza możliwość:

 • zdobycia wiedzy ogólnej i przygotowanie do egzaminu maturalnego;
 • zdobycia wiedzy zawodowej i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
 • projektowania i wykonywania dekoracji florystycznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
 • wykonywania i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
 • kształtowania i projektowania obiektów małej architektury krajobrazu;
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

Zajęcia odbywają się zarówno w pracowniach szkolnych,  jak i na terenie zieleni przyszkolnej. Aby systematycznie podnosić swoje kwalifikacje uczniowie również biorą udział w wycieczkach dydaktycznych, oraz wykładach na uczelniach wyższych. Uczniowie realizują praktykę zawodową poza szkołą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu może podjąć pracę:

 •  w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu (np. biura projektowe);
 • w jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury (np. zakład oczyszczania miasta);
 • w jednostkach administracji samorządowej (np. urzędy);
 • lub podjąć inicjatywę założenia własnej działalności gospodarczej, czyli projektować ogrody i realizować projekty.