Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik analityk

Technikum 5-letnie

Celem kształcenia w zawodzie technik analityk jest przygotowanie aktywnego, mobilnego skutecznie działającego pracownika. Efektywne funkcjonowanie na rynku pracy wymaga przygotowania ogólnego, opanowania podstawowych umiejętności zawodowych oraz kształcenia ustawicznego. Absolwent szkoły powinien charakteryzować się otwartością, komunikatywnością, wyobraźnią, zdolnością do doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Wymagane cechy kandydata:

 • uzdolnienia techniczne i manualne;
 • dobrze rozwinięte wszystkie zmysły;
 • podzielność uwagi;
 • cierpliwość i systematyczność;
 • dokładność.

 Przeciwwskazania do nauki i pracy w zawodzie:

 • skłonność do uczuleń;
 • przewlekłe choroby układu oddechowego;
 • zaburzenia równowagi;
 • brak widzenia obuocznego;
 • daltonizm;
 • choroby układu nerwowego (epilepsja).

Praktyka zawodowa:

 • 4 tygodnie w kl. III;
 • 4 tygodnie w kl. IV.

Języki obce:

 • język angielski;
 • język włoski.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje a zawodzie technik analityk:

 • K1. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych;
 • K2. Wykonywanie badań analitycznych.

Nauka w technikum stwarza możliwość:

 • zdobycia wiedzy ogólnej i przygotowanie do egzaminu maturalnego;
 • zdobycia wiedzy zawodowej i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent zdobywa umiejętności:

 • przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
 • pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
 • wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
 • wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych.

Absolwent może podejmować pracę:

 • w laboratoriach przemysłowych i naukowo-badawczych;
 • laboratoriach wykonujących analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu, np. rolniczego, farmaceutycznego, petrochemicznego, spożywczego;
 • laboratoriach prowadzących badania związane z ochroną środowiska;
 • laboratoriach badawczych i specjalistycznych.

Zajęcia lekcyjne realizowane są w nowocześnie wyposażonych pracowniach gwarantujących bezpieczeństwo:

 • „Eko-pracowni” – kompleksowo wyposażonej pracowni chemicznej;
 • laboratorium chemicznym, w którym uczniowie wykonują samodzielnie zadania z zakresu chemii analitycznej, chemii nieorganicznej i organicznej oraz pomiarów środowiskowych.