Technicy budownictwa na wycieczce

W dniu 8.10.2018 r. technicy budownictwa z klas 2TA i 4TB wzięli udział w pierwszej w tym roku szkolnym, wycieczce przedmiotowej związanej z programem nauczania przedmiotów zawodowych budowlanych. Pod opieką nauczycieli pani Elżbiety Rodzeń i pana Kazimierza Konewki uczniowie odwiedzili: tomaszowski Oddział Firmy Balex Metal zajmujący się produkcją płyt warstwowych, ściennych i dachowych z rdzeniem poliuretanowym oraz nowoczesny węzeł betoniarski Firmy Ezbud produkujący beton towarowy.

Koordynator wycieczki: Elżbieta Rodzeń