Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Przygotowanie językowe - Technik Architektury Krajobrazu


W dniu 21.10.2023 zakończył się etap przygotowania językowego dla specjalizacji Technik Architektury Krajobrazu w ramach Projektu „Przekraczamy granice. Staże zawodowe w Portugalii!”. Celem przygotowania językowego było dostosowanie poziomu umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie ogólnym oraz specjalistycznym na potrzeby realizacyjne projektu.

Uczestnicy poznali słownictwo branżowe dla specjalizacji Technik Architektury Krajobrazu. Treści nauczania służyły nabyciu terminologii fachowej związanej z funkcjonowaniem w miejscu pracy oraz utrwaleniu już poznanych funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego. Położono również nacisk na rozróżnianie i stosowanie formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi w mowie i piśmie. Zajęcia odbywały się zgodnie z wcześniej ustalonym terminarzem w formie stacjonarnej i zdalnej. Kurs przygotowawczy zakończył test sprawności językowych.

Uczestnicy korzystali z podręczników „English File. Fourth Edition. Pre-intermediate” © Oxford University Press 2019, podręczników serii „Career Paths” © Express Publishing 2017: „Landscaping”, słowników branżowych oraz zasobów internetowych.

Kurs przeprowadził mgr Tomasz Radzikowski