Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Przygotowanie językowe - PO WER

W dniu 10.06 zakończył się etap przygotowania językowego w ramach projektu  „Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Mobilność I. Celem przygotowania językowego było dostosowanie poziomu umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie ogólnym oraz specjalistycznym na potrzeby realizacyjne mobilności.

Uczestnicy poznali słownictwo branżowe dla specjalizacji Technik Analityk i Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Treści nauczania służyły nabyciu terminologii fachowej związanej z funkcjonowaniem w miejscu pracy oraz utrwaleniu już poznanych funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego. Położono również nacisk na rozróżnianie i stosowanie formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi w mowie i piśmie. Zajęcia odbywały się zgodnie z wcześniej ustalonym terminarzem w formie zdalnej i stacjonarnej. Kurs przygotowawczy zakończył test sprawności językowych.

Uczestnicy korzystali z podręczników „English File. Fourth Edition. Pre-intermediate” © Oxford University Press 2019, podręczników serii „Career Paths” © Express Publishing 2017: „Electrical engineering” oraz „Chemical Engineering”, słowników branżowych oraz zasobów internetowych.