Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs historyczny w 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920

W imieniu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Batalion Tomaszów” serdecznie  zapraszamy mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego do udziału w internetowym konkursie historycznym „Śladami Tomaszowian w Bitwie Warszawskiej 1920”. Konkurs odbędzie się  15 sierpnia 2020 roku w 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, w ramach Programu  Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej - #wiktoria 1920” będącego częścią Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2020.

15 sierpnia 2020r. o godz.12.00  nastąpi publikacja pytań na stronie SRH „Batalion Tomaszów”: www.facebook.com/batalion.tomaszow oraz stronie Partnera Projektu-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim https://zsp8.eu/.

Osoby zainteresowane konkursem, mogą wziąć w nim udział poprzez przesłanie, jak najszybciej odpowiedzi  na zestaw 20 pytań konkursowych,  na adres niepodlegla1920@op.pl do godz.24.00-15 sierpnia 2020 roku i podanie swoich danych osobowych w celach kontaktowych. Przesłanie odpowiedzi i danych będzie automatycznym zgłoszeniem uczestnika do konkursu i akceptacją zasad regulaminu.

Trzej finaliści indywidualni oraz jedna  rodzina otrzymają dyplomy uznania i nagrody rzeczowe. Dodatkowa nagroda to całodniowa wycieczka  do miejsc związanych z Bitwą Warszawską (Warszawa-Radzymin-Sulejówek-Ossów) dla laureatów konkursu planowana na 15 października 2020 roku

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej  #wiktoria 1920”.

Więcej na:

https://niepodlegla.gov.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/niepodlegla1918 

Twitter: https://twitter.com/niepodlegla

 Instagram: https://www.instagram.com/niepodlegla1918/

Regulamin.

https://drive.google.com/file/d/1xH_slNnK0ZxtPj7dYeJwQX5PxAwEerQH/view?usp=sharing

 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

„Śladami Tomaszowian w Bitwie Warszawskiej 1920”

W ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 finansowanego z programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej–  #wiktoria 1920”

 

I. Tematyka konkursu.

Konkurs jest częścią Projektu "Śladami Tomaszowian w Bitwie Warszawskiej 1920 ", który ma na celu uczczenie bohaterów Ziemi Tomaszowskiej walczących o odzyskanie Niepodległości w wojnie polsko-bolszewickiej z naciskiem na ich udział w Bitwie Warszawskiej 1920 w 100. rocznicę tego wydarzenia. W skład projektu wchodzi przeprowadzenie w formie elektronicznej konkursu historycznego, dla mieszkańców miasta w dniu 15 sierpnia 2020 roku, dotyczącego m.in. losów Tomaszowian biorących udział w walkach o granice II Rzeczypospolitej w latach 1918-1921.

II. Cele konkursu.

1. Pogłębianie i utrwalanie wiedzy historycznej na temat Bitwy Warszawskiej i wkładu mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w to wydarzenie.

2. Promowanie idei wolności oraz suwerenności narodów i państw.

3. Rozbudzanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich.

4. Krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń.

5. Promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez poznawanie losów własnej Ojczyzny.

6. Uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego.

7. Poszukiwania różnych źródeł informacji o przeszłości Polski oraz własnego regionu, docieranie do świadków historii, a także poznawanie wydarzeń z przeszłości swojej Małej Ojczyzny.

8. Przedstawianie w sposób nowatorski i atrakcyjny historii dla młodego odbiorcy.

9. Integracja międzypokoleniowa.

III. Organizator konkursu.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Batalion Tomaszów"

IV. Uczestnicy konkursu.

Adresatami konkursu są wszyscy mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego biorący udział w rozwiązywaniu zadań publikowanych na stronie internetowej SRH „Batalion Tomaszów” oraz stronach internetowych partnerów projektu.

V. Przebieg konkursu.

Osoby zainteresowane konkursem, mogą wziąć w nim udział poprzez przesłanie odpowiedzi  zestaw 20 pytań konkursowych  na adres niepodlegla1920@op.pl   i podanie swoich danych osobowych w celach kontaktowych. Przesłanie odpowiedzi i danych będzie automatycznym zgłoszeniem uczestnika do konkursu i akceptacją zasad regulaminu.

Ilość uczestników mogących wziąć udział w konkursie jest nielimitowana, jednak każdy będzie mógł wziąć udział w konkursie tylko raz. Nagrody zostaną przyznane w kategorii indywidualnej (trzy osoby ) i rodzinnej (jedna rodzin składająca się z trzech osób), które najszybciej przyślą poprawne odpowiedzi na wskazany przez organizatora adres mailowy.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez uczestników o zajętym miejscu zadecyduje czas  przesłania odpowiedzi. 

Po dokonaniu oceny wszystkich odpowiedzi, ustaleniu liczby punktów Komisja Główna sporządza listę nagrodzonych i wyróżnionych, dla formy indywidualnej i rodzinnej oddzielnie. Decyzje Komisji Głównej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Z prac Komisji Głównej sporządzony zostanie Protokół, którego integralną częścią będzie lista nagrodzonych i wyróżnionych. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej mailowo.

VI. Terminarz konkursu:

15 sierpnia 2020r. godz.12.00- publikacja pytań na stronie SRH „Batalion Tomaszów”: www.facebook.com/batalion.tomaszow  oraz stronach internetowych partnerów projektu

15 sierpnia 2020r. godz.24.00-koniec przyjmowania odpowiedzi

2 października 2020 r.-podsumowanie konkursu w Skansenie Rzeki Pilicy

VII. Nagrody.

Trzej finaliści indywidualni oraz jedna  rodzina otrzymują dyplomy uznania i nagrody rzeczowe. Dodatkowa nagroda to całodniowa wycieczka  do miejsc związanych z Bitwą Warszawską (Warszawa-Radzymin-Sulejówek-Ossów) dla laureatów konkursu 15 października 2020 roku.

VIII. Ochrona Praw Osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników  na wykorzystanie i publikację wizerunku  oraz nazwiska wyłącznie w celach popularyzacji konkursu i jego wyników.

IX. Dane kontaktowe Organizatora Konkursu:

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Batalion Tomaszów", ul.  Bursztynowa 50/60m 8, Tomaszów Mazowiecki 97-200.

X. Koordynator Konkursu:

Piotr Dębicki, piotrdebicki@onet.pl.

XI. Źródła.

Internet.

XII. Postanowienia końcowe.

W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.