Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs historyczny w 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920

W imieniu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Batalion Tomaszów” serdecznie  zapraszamy mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego do udziału w internetowym konkursie historycznym „Śladami Tomaszowian w Bitwie Warszawskiej 1920”. Konkurs odbędzie się  15 sierpnia 2020 roku w 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, w ramach Programu  Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej - #wiktoria 1920” będącego częścią Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2020.

15 sierpnia 2020r. o godz.12.00  nastąpi publikacja pytań na stronie SRH „Batalion Tomaszów”: www.facebook.com/batalion.tomaszow oraz stronie Partnera Projektu-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim https://zsp8.eu/.

Osoby zainteresowane konkursem, mogą wziąć w nim udział poprzez przesłanie, jak najszybciej odpowiedzi  na zestaw 20 pytań konkursowych,  na adres niepodlegla1920@op.pl do godz.24.00-15 sierpnia 2020 roku i podanie swoich danych osobowych w celach kontaktowych. Przesłanie odpowiedzi i danych będzie automatycznym zgłoszeniem uczestnika do konkursu i akceptacją zasad regulaminu.

Trzej finaliści indywidualni oraz jedna  rodzina otrzymają dyplomy uznania i nagrody rzeczowe. Dodatkowa nagroda to całodniowa wycieczka  do miejsc związanych z Bitwą Warszawską (Warszawa-Radzymin-Sulejówek-Ossów) dla laureatów konkursu planowana na 15 października 2020 roku

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej  #wiktoria 1920”.

Więcej na:

https://niepodlegla.gov.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/niepodlegla1918 

Twitter: https://twitter.com/niepodlegla

 Instagram: https://www.instagram.com/niepodlegla1918/

Regulamin.

https://drive.google.com/file/d/1xH_slNnK0ZxtPj7dYeJwQX5PxAwEerQH/view?usp=sharing

 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

„Śladami Tomaszowian w Bitwie Warszawskiej 1920”

W ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 finansowanego z programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej–  #wiktoria 1920”

 

I. Tematyka konkursu.

Konkurs jest częścią Projektu "Śladami Tomaszowian w Bitwie Warszawskiej 1920 ", który ma na celu uczczenie bohaterów Ziemi Tomaszowskiej walczących o odzyskanie Niepodległości w wojnie polsko-bolszewickiej z naciskiem na ich udział w Bitwie Warszawskiej 1920 w 100. rocznicę tego wydarzenia. W skład projektu wchodzi przeprowadzenie w formie elektronicznej konkursu historycznego, dla mieszkańców miasta w dniu 15 sierpnia 2020 roku, dotyczącego m.in. losów Tomaszowian biorących udział w walkach o granice II Rzeczypospolitej w latach 1918-1921.

II. Cele konkursu.

1. Pogłębianie i utrwalanie wiedzy historycznej na temat Bitwy Warszawskiej i wkładu mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w to wydarzenie.

2. Promowanie idei wolności oraz suwerenności narodów i państw.

3. Rozbudzanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich.

4. Krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń.

5. Promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez poznawanie losów własnej Ojczyzny.

6. Uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego.

7. Poszukiwania różnych źródeł informacji o przeszłości Polski oraz własnego regionu, docieranie do świadków historii, a także poznawanie wydarzeń z przeszłości swojej Małej Ojczyzny.

8. Przedstawianie w sposób nowatorski i atrakcyjny historii dla młodego odbiorcy.

9. Integracja międzypokoleniowa.

III. Organizator konkursu.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Batalion Tomaszów"

IV. Uczestnicy konkursu.

Adresatami konkursu są wszyscy mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego biorący udział w rozwiązywaniu zadań publikowanych na stronie internetowej SRH „Batalion Tomaszów” oraz stronach internetowych partnerów projektu.

V. Przebieg konkursu.

Osoby zainteresowane konkursem, mogą wziąć w nim udział poprzez przesłanie odpowiedzi  zestaw 20 pytań konkursowych  na adres niepodlegla1920@op.pl   i podanie swoich danych osobowych w celach kontaktowych. Przesłanie odpowiedzi i danych będzie automatycznym zgłoszeniem uczestnika do konkursu i akceptacją zasad regulaminu.

Ilość uczestników mogących wziąć udział w konkursie jest nielimitowana, jednak każdy będzie mógł wziąć udział w konkursie tylko raz. Nagrody zostaną przyznane w kategorii indywidualnej (trzy osoby ) i rodzinnej (jedna rodzin składająca się z trzech osób), które najszybciej przyślą poprawne odpowiedzi na wskazany przez organizatora adres mailowy.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez uczestników o zajętym miejscu zadecyduje czas  przesłania odpowiedzi. 

Po dokonaniu oceny wszystkich odpowiedzi, ustaleniu liczby punktów Komisja Główna sporządza listę nagrodzonych i wyróżnionych, dla formy indywidualnej i rodzinnej oddzielnie. Decyzje Komisji Głównej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Z prac Komisji Głównej sporządzony zostanie Protokół, którego integralną częścią będzie lista nagrodzonych i wyróżnionych. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej mailowo.

VI. Terminarz konkursu:

15 sierpnia 2020r. godz.12.00- publikacja pytań na stronie SRH „Batalion Tomaszów”: www.facebook.com/batalion.tomaszow  oraz stronach internetowych partnerów projektu

15 sierpnia 2020r. godz.24.00-koniec przyjmowania odpowiedzi

2 października 2020 r.-podsumowanie konkursu w Skansenie Rzeki Pilicy

VII. Nagrody.

Trzej finaliści indywidualni oraz jedna  rodzina otrzymują dyplomy uznania i nagrody rzeczowe. Dodatkowa nagroda to całodniowa wycieczka  do miejsc związanych z Bitwą Warszawską (Warszawa-Radzymin-Sulejówek-Ossów) dla laureatów konkursu 15 października 2020 roku.

VIII. Ochrona Praw Osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników  na wykorzystanie i publikację wizerunku  oraz nazwiska wyłącznie w celach popularyzacji konkursu i jego wyników.

IX. Dane kontaktowe Organizatora Konkursu:

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Batalion Tomaszów", ul.  Bursztynowa 50/60m 8, Tomaszów Mazowiecki 97-200.

X. Koordynator Konkursu:

Piotr Dębicki, piotrdebicki@onet.pl.

XI. Źródła.

Internet.

XII. Postanowienia końcowe.

W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.