Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zaproszenie do udziału w Grze Miejskiej i Konkursie Historycznym

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów” po raz kolejny serdecznie  zaprasza uczniów i nauczycieli Naszej Szkoły do wzięcia udziału w Projekcie „Obrona Tomaszowa Mazowieckiego – Wrzesień 1939” będącego realizacją zadania publicznego w ramach podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie umowy z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki.

W związku z 82-tą rocznicą wybuchu II wojny światowej chcemy przypomnieć wydarzenia, które miały miejsce w Tomaszowie Mazowieckim i jego okolicach podczas Wojny Obronnej 1939 roku. Chcemy przybliżyć przebieg walk 45 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Równem i okoliczności śmierć jego dowódcy płk. Stanisława Piotra Hojnowskiego 6-7 września 1939 roku w obronie Tomaszowa Mazowieckiego. Jest to mało znany epizod walk polskich żołnierzy z niemiecką V kolumną, choć upamiętniony inskrypcją na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.  W działaniach odniesiemy się również do materiałów źródłowych   zgromadzonych w tomaszowskich instytucjach oraz obiektów miejskich związanych z omawianym okresem.

Projekt „Obrona Tomaszowa Mazowieckiego – Wrzesień 1939” przewiduje organizację dwóch przedsięwzięć historyczno-kulturalnych w miesiącu wrześniu 2021 roku, dla uczczenia Bohaterów poległych w okresie Wojny Obronnej 1939 roku. Będą one skierowane są do wszystkich mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

W skład Projektu wchodzi:

a) przeprowadzenie w formie elektronicznej Konkursu Historycznego „Tomaszów Mazowiecki- Wrzesień 1939”, dla indywidualnych uczestników i rodzin w dniu 6 września 2021 roku;

b) Gra Miejska „Obrona Tomaszowa Mazowieckiego – Wrzesień 1939” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 10 września 2021 roku, w trakcie której uczniowie pokonają trasę związaną z walkami 45 Pułku Piechoty w obronie Tomaszowa w dniach 6/7 września 1939 roku oraz Miejscami Pamięci Narodowej na terenie Miasta;

c) podsumowanie całego Projektu, które nastąpi w dniu 10 września 2021 roku w Filii Miejskiego Centrum Kultury-Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, a głównymi punktami programu będą:

-prezentacja uzbrojenia i umundurowania grup rekonstrukcji historycznej

-prelekcja dotycząca postaci płk. Stanisława Hojnowskiego i 45 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Równem

-wręczenie nagród laureatom konkursu i gry miejskiej

-poczęstunek dla uczestników Projektu w formie integracyjnego ogniska

-stanowisko promocyjne 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Partnerzy Projektu:

-Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

-Łódzki Odział Instytutu Pamięci Narodowej

-Miejska Biblioteka Publiczna im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofikowej w Tomaszowie Mazowieckim

-Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

-Muzeum Miejskie im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim

-Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Tobie Ojczyzno”

-Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim

-25 Brygada Kawalerii Powietrznej

-9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej.

Pragniemy również podkreślić, że ta formuła upowszechniania historii cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród tomaszowskich uczniów i nauczycieli biorących udział w podobnej formule w 2019r i 2020r.  Szczegóły w regulaminach i załącznikach.

Ważne: W związku z zagrożeniem pandemią prosimy o zachowanie dystansu społecznego i stosowanie środków ochrony osobistej przez uczestników, a organizator zapewni środki dezynfekcji do rąk.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie.

Koordynator Projektu – Piotr Dębicki                                                             

Prezes SRH „Batalion Tomaszów”- Jacek Kalinowski

Regulamin Gry Miejskiej-Obrona Tomaszowa 1939r

Karta Zgłoszeniowa do Gry Miejskiej-Obrona Tomaszowa 1939r

Regulamin konkursu Tomaszów Mazowiecki- Wrzesień 1939r

Oświadczenia