Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wielki Test - Zestaw XXX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Na jakiej ulicy w Warszawie został porwany przez konfederatów w 1771 roku Stanisław August Poniatowski ?
 2. Kto był władcą Rosji podczas II rozbioru Polski ?
 3. Jak nazywało się pierwsze w Polsce towarzystwo naukowe zajmujące się opracowaniem i wydawaniem podręczników oraz programów szkolnych.
 4. Podaj rok zawiązania Konfederacji Targowickiej.
 5. Kto był ostatnim Najwyższym Naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej podczas Insurekcji Kościuszkowskiej.
 6. Jaki traktat kończył I wojnę polską w okresie napoleońskim?
 7. Jak nazywał się organ władzy wykonawczej Królestwa Polskiego istniejący w latach 1815–1867 ?
 8. Na czyj rozkaz została zbudowana Cytadela Warszawska ?
 9. Kto jest autorem powieści „Płonąca wieś”  nawiązującej do historii Smardzewic ?
 10. Kto jest autorem słów: Jestem Polakiem – to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi, niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski, jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno.
 11. Który wybitny polski rzeźbiarz był Bajończykiem ?
 12. Jaką nazwę nosił oddział wojskowy utworzony w1914 roku w Cieszynie, który został włączony do Legionu Wschodniego, a później był częścią II Brygady ?
 13. Z kim Polacy walczyli pod Rajfałową ?
 14. Kogo przedstawia rysunek ? 
 15. W jakim mieście miała swoją siedzibę Polska Komisja Likwidacyjna ?
 16. Która z posłanek Sejmu Ustawodawczego nigdy nie wzięła udziału w żadnej dyskusji sejmowej ?
 17. Który z projektów konstytucji opracowywanych przez tzw. Biuro Konstytucyjne powołane w 1919 roku przez rząd Jędrzeja Moraczewskiego zamierzał przekształcić państwo polskie w federację ?
 18. Z ilu artykułów składa się konstytucja marcowa ?