Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wielki Test - Zestaw XXVI

Po krótkiej przerwie wznawiamy naszą zabawę z historią;)!  Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Czyj religijny wizerunek znajdował się najczęściej na chorągwiach Konfederatów Barskich ?
 2. Kto był władcą Austrii podczas I rozbioru Polski ?
 3. Jaki organ powołał Komisję nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającą ?
 4. Przeciwko czemu była zawiązana Konfederacja Targowicka ?
 5. Kogo przedstawia obraz ? 
 6. W jakim regionie Włoch utworzono Polskie Legiony w 1797 roku ?
 7. Gdzie powstało pierwsze polskie muzeum narodowe po utracie niepodległości ?
 8. Który z carów rosyjskich jest autorem słów: Point de reveries, messieurs!
 9. W jaki sposób chciał wykorzystać Niebieskie Źródła hrabia Juliusz Ostrowski ?
 10. Jaka formacja wojskowa podjęła próbę wywołania w Kongresówce powstania antyrosyjskiego w sierpniu 1914 roku ?
 11. Kto i kiedy wypowiedział te słowa: Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym ?
 12. Od czego pochodzi nazwa „Błękitna Armia” gen.Józefa Hallera ?
 13. Która z koncepcji granic państwa polskiego mówiła, że na wschodzie w składzie kraju powinny się znaleźć tereny z przeważającą liczbą ludności polskiej, a ludność niepolska miała być poddana asymilacji ?
 14. Podaj dokładną datę plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach ?
 15. Jaka bitwa uważana jest przez brytyjskiego dyplomatę Edgara Vincenta D’ Abernana za 18 przełomową bitwę w historii świata ?
 16. W jakich latach obradował Sejm I kadencji w II RP ?
 17. Z ilu rozdziałów składa się Konstytucja Marcowa ?
 18. Gdzie zamieszkał Józef Piłsudski po wycofaniu się w maju 1923 roku z życia politycznego ?