Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wielki Test - Zestaw XXVI

Po krótkiej przerwie wznawiamy naszą zabawę z historią;)!  Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Czyj religijny wizerunek znajdował się najczęściej na chorągwiach Konfederatów Barskich ?
 2. Kto był władcą Austrii podczas I rozbioru Polski ?
 3. Jaki organ powołał Komisję nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającą ?
 4. Przeciwko czemu była zawiązana Konfederacja Targowicka ?
 5. Kogo przedstawia obraz ? 
 6. W jakim regionie Włoch utworzono Polskie Legiony w 1797 roku ?
 7. Gdzie powstało pierwsze polskie muzeum narodowe po utracie niepodległości ?
 8. Który z carów rosyjskich jest autorem słów: Point de reveries, messieurs!
 9. W jaki sposób chciał wykorzystać Niebieskie Źródła hrabia Juliusz Ostrowski ?
 10. Jaka formacja wojskowa podjęła próbę wywołania w Kongresówce powstania antyrosyjskiego w sierpniu 1914 roku ?
 11. Kto i kiedy wypowiedział te słowa: Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym ?
 12. Od czego pochodzi nazwa „Błękitna Armia” gen.Józefa Hallera ?
 13. Która z koncepcji granic państwa polskiego mówiła, że na wschodzie w składzie kraju powinny się znaleźć tereny z przeważającą liczbą ludności polskiej, a ludność niepolska miała być poddana asymilacji ?
 14. Podaj dokładną datę plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach ?
 15. Jaka bitwa uważana jest przez brytyjskiego dyplomatę Edgara Vincenta D’ Abernana za 18 przełomową bitwę w historii świata ?
 16. W jakich latach obradował Sejm I kadencji w II RP ?
 17. Z ilu rozdziałów składa się Konstytucja Marcowa ?
 18. Gdzie zamieszkał Józef Piłsudski po wycofaniu się w maju 1923 roku z życia politycznego ?