Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wielki Test - Zestaw XV

Czekamy na odpowiedzi pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Gdzie znajduje się rezerwat przyrody Okopy Konfederackie z resztkami tych umocnień ?
 2. Jaką powierzchnię Polski w km2 zajęły Prusy podczas II rozbioru ?
 3. Podaj datę Insurekcji Warszawskiej podczas Powstania Kościuszkowskiego.
 4. Ile było departamentów Księstwa Warszawskiego w 1807 roku ?
 5. Kto nadał konstytucję Królestwa Polskiego ?
 6. Spod jakiego pomnika wyruszyli na Belweder spiskowcy w 1830 roku ?
 7. Podaj datę rozpoczęcia Powstania Krakowskiego .
 8. Jak nazywała się głowna organizacja „czerwonych” do wybuchu Powstania Styczniowego ?
 9. Podaj pełną nazwę partii politycznej o charakterze lewicowym, która w swoim programie opowiadała się za pełną niepodległością Polski.
 10. Jakie ważne dla Polski wydarzenie kończył zawarty 16 lutego 1919 roku rozejm w Trewirze?
 11. Jakiego rodzaju akt prawny wydała 29 sierpnia 1918 roku Rada Komisarzy Ludowych RFSRR?
 12. Kto dowodził wojskami sowieckimi, które w sierpniu 1920 roku znalazły się na przedpolach Warszawy ?
 13. Do zwycięstwa jakiego powstania zabiegami dyplomatycznymi przyczynił się marszałek Ferdinand Foch ?
 14. Jak nazywano ustaloną na konferencji w Spa w Belgii polsko – rosyjską linię graniczną biegnącą wzdłuż Niemna i Bugu ?
 15. 28 lipca 1920 roku rozpoczął urzędowanie w Białymstoku utworzony przez bolszewików ………………………………………. .
 16. Podaj datę powstania Wolnego Miasta Gdańska ?
 17. Podaj datę bitwy nad Niemnem.
 18. Gdzie podpisano traktat pokojowy, który ustalał polsko – rosyjską granicę na wschodzie ?