Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wielki Test - Zestaw XV

Czekamy na odpowiedzi pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Gdzie znajduje się rezerwat przyrody Okopy Konfederackie z resztkami tych umocnień ?
 2. Jaką powierzchnię Polski w km2 zajęły Prusy podczas II rozbioru ?
 3. Podaj datę Insurekcji Warszawskiej podczas Powstania Kościuszkowskiego.
 4. Ile było departamentów Księstwa Warszawskiego w 1807 roku ?
 5. Kto nadał konstytucję Królestwa Polskiego ?
 6. Spod jakiego pomnika wyruszyli na Belweder spiskowcy w 1830 roku ?
 7. Podaj datę rozpoczęcia Powstania Krakowskiego .
 8. Jak nazywała się głowna organizacja „czerwonych” do wybuchu Powstania Styczniowego ?
 9. Podaj pełną nazwę partii politycznej o charakterze lewicowym, która w swoim programie opowiadała się za pełną niepodległością Polski.
 10. Jakie ważne dla Polski wydarzenie kończył zawarty 16 lutego 1919 roku rozejm w Trewirze?
 11. Jakiego rodzaju akt prawny wydała 29 sierpnia 1918 roku Rada Komisarzy Ludowych RFSRR?
 12. Kto dowodził wojskami sowieckimi, które w sierpniu 1920 roku znalazły się na przedpolach Warszawy ?
 13. Do zwycięstwa jakiego powstania zabiegami dyplomatycznymi przyczynił się marszałek Ferdinand Foch ?
 14. Jak nazywano ustaloną na konferencji w Spa w Belgii polsko – rosyjską linię graniczną biegnącą wzdłuż Niemna i Bugu ?
 15. 28 lipca 1920 roku rozpoczął urzędowanie w Białymstoku utworzony przez bolszewików ………………………………………. .
 16. Podaj datę powstania Wolnego Miasta Gdańska ?
 17. Podaj datę bitwy nad Niemnem.
 18. Gdzie podpisano traktat pokojowy, który ustalał polsko – rosyjską granicę na wschodzie ?