KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Wielki Test - Zestaw XII

Czekamy na odpowiedzi pod adresem test1918@op.pl

 1. Jaką górę w Beskidzie Niskim nazywano Chorągiewką Pułaskiego?
 2. Jaką powierzchnię Polski w km 2 zajęły Prusy podczas I rozbioru?
 3. Kto stał na czele I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej w marcu 1794 roku?
 4. Kto dowodził 2 Legią Legionów Polskich we Włoszech w 1797 roku?
 5. Na jakie jednostki administracyjne podzielono Księstwo Warszawskie?
 6. W którym roku wybuchła Wiosna Ludów?
 7. Kiedy urodził się Ignacy Jan Paderewski?
 8. Która z polskich szkół historycznych w XIX upatrywała przyczyn upadku Rzeczypospolitej w ingerencji państw ościennych?
 9. Kto był ulubionym poetą Józefa Piłsudskiego?
 10. Jaka siła polityczna sprawowała patronat nad działającymi w przededniu I wojny światowej Drużynami Bartoszowymi?
 11. Wymień członków Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego.
 12. Z czyjej inicjatywy 7 października 1918 roku w Monitorze Polskim ogłoszona została Deklaracja Niepodległości Polski?
 13. Który z polskich polityków wypowiedział zdanie "Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy"?
 14. Kto jest uważany za pierwszego prezydenta Warszawy niepodległej Polski?
 15. Jaki status posiadał Gdańsk po kongresie paryskim?
 16. Jaką bitwę stoczoną w wojnie polsko – sowieckiej określa się mianem Polskich Termopil?
 17. "Milusin" to ……………………….?
 18. Kandydatem na jakie ważne stanowisko w Polsce w 1922 roku był wybitny polski językoznawca Baudouin de Courtenay?