Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wielki Test - Zestaw LXXX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl

 1. Jaką oficjalną funkcję od 1766 roku pełnił na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego Marcello Bacciarelli ?
 2. W którym roku obradował sejm zwyczajny pod węzłem tzw. konfederacji Mokronowskiego ?
 3. Jakie wojska oblegały Warszawę od 27 lipca do 7 września podczas Powstania Kościuszkowskiego ?
 4. Kto był pierwszym rezydentem francuskim w Księstwie Warszawskim ?
 5. Jaki wyrok wydały władze carskie na Antoniego Ostrowskiego za udział w Powstaniu Listopadowym ?
 6. Kiedy w Galicji wprowadzono język polski jako urzędowy dla władz administracyjnych, policyjnych i sądowniczych ?
 7. Kto po masakrze manifestantów 8 kwietnia 1861 roku wydał odezwę Posłanie do wszystkich rodaków na ziemi polskiej, w której wzywał do zbratania stanów i wspólnego wystąpienia zbrojnego przeciwko Rosji ?
 8. Za jaką kwotę w lutym 1878 roku Jan Matejko sprzedał obraz Bitwa pod Grunwaldem warszawskiemu finansiście Dawidowi Rosenblumowi ?
 9. Kiedy ukazał się pierwszy numer Przyjaciela Ludu pod redakcją Bolesława Wysłoucha ?
 10. Co przedstawia poniższa ilustracja: 
 11. Pod komendę jakich sił zbrojnych zostały przekazane Legiony Polskie przemianowane na Polski Korpus Posiłkowy ?
 12. Komu Niemcy przyznały ziemię chełmską na mocy układu z 9 lutego 1918 roku ?
 13. Kto był przewodniczącą Polskiego Białego Krzyża w Ameryce na rzecz Armii Polskiej we Francji ?
 14. Kogo entuzjastycznie witała stolica w relacji Macieja Rataja: "Tłumy ludzi, wyległy na ulicę, by powitać zwycięskiego wodza wracającego do stolicy prześliczny słoneczny dzień majowy. Warszawa, zblazowana na ogół i bezduszna, rozgrzała się zapałem owego dnia. Po raz pierwszy była mi bliska sercu!"
 15. Jaki był powód w/w powitania ?
 16. Ile razy w okresie II RP Władysław Grabski pełnił funkcję premiera ?
 17. Co stało się z okrętami Flotylli Pińskaiej podczas ofensywy sowieckiej 20 sierpnia 1920 roku ?
 18. Ile odbyło się tur podczas wyborów prezydenckich w Polsce 20 grudnia 1922 roku ?