Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wielki Test-zestaw CIV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl

 1. Co zrobił prymas Michał Poniatowski, kiedy groziło mu aresztowanie podczas Insurekcji Kościuszkowskiej ?
 2. W jakim państwie zostali aresztowani gen.Józef Zajączek i Hugo Kołłątaj po upadku Powstania Kościuszkowskiego ?
 3. Kto podpisał ten akt abdykacji: Nie szukając w ciągu królowania naszego innych korzyści lub zamiarów, jak stać się użytecznym ojczyźnie Naszej, byliśmy także tego zdania, iż opuścić należy tron w okolicznościach, w których rozumieliśmy, że oddalenie Nasze przyłoży się do powiększenia szczęścia współziomków Naszych lub też przynajmniej umniejsza ich nieszczęścia; przekonani teraz, że pieczołowitość Nasza na nic się ojczyźnie Naszej nie przyda, kiedy nieszczęśliwa zdarzona w niej insurekcja pogrążyła ją w teraźniejszy stan zniszczenia, i rozważywszy, że środki względem przyszłego losu Polski koniecznie potrzebne z powodu naglących okoliczności, a od Najjaśniejszej Imperatorowej Wszech Rosji i innych sąsiednich mocarstw przedsięwzięte, jedynymi są do przywrócenia pokoju i spokojności współobywatelom Naszym, których dobro zawsze było najmilszym przedmiotem starań Naszych — postanowiliśmy przeto z przywiązania do spokojności publicznej oświadczyć, tak jako też niniejszym aktem najuroczyściej ogłaszamy, że wolnie i z własnej woli wyrzekamy się bez ekscepcji wszelkich praw Naszych do Korony Polskiej, do Wielkiego Księstwa Litewskiego i innych należących do nich krajów, jako też znajdujących się w nich posesji i przynależytości ; akt ten uroczysty abdykacji korony i rządu Polski w ręce Najjaśniejszej Imperatorowej Wszech Rosji składamy dobrowolnie i z tą rzetelnością, która postępowaniem Naszym w całym życiu kierowała.
 4. Kiedy podpisany w/w akt ?
 5. Gdzie został podpisany w/w akt ?
 6. Kim była Najjaśniejsza Imperatorowa Wszech Rosji ?
 7. Jaki procent ziem polskich w wyniku rozbiorów przypadł Prusom ?
 8. Ile wynosiła liczba ludności, która przypadła  Austrii w wyniku rozbiorów Polski ?
 9. Ile km kwadratowych uzyskała Rosja w wyniku rozbiorów Polski ?
 10. Kiedy uroczyście proklamowano w Warszawie Królestwo Polskie ?
 11. Kogo przedstawia poniższa rycina:
 12. Jakie ważne funkcję pełnił on podczas Powstania Wielkopolskiego i Styczniowego ?
 13. Na jakiej ulicy w Tomaszowie Mazowieckim, znajduje się tablicz upamiętniająca Rewolucję 1905 roku ?
 14. Jaką liczbę Polaków powołano do armii rosyjskiej podczas I wojny światowej ?
 15. Czyją armię "białych"  wspierała 5 Dywizja Strzelców Polskich na Wschodzie w walce z bolszewikami ?
 16. Kto w imieniu II RP został podpisny układ z Czechosłowacją, na mocy którego utraciliśmy Zaolzie ?
 17. Kto w grudniu 1922 roku powiedział: Ma pan rację, to nie Europa. Ci ludzie lepiej się czuli pod tym, kto karki im deptał i bił po pysku.
 18. Co było przyczyną tej wypowiedzi ?