Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wielki Test-zestaw CIV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl

 1. Co zrobił prymas Michał Poniatowski, kiedy groziło mu aresztowanie podczas Insurekcji Kościuszkowskiej ?
 2. W jakim państwie zostali aresztowani gen.Józef Zajączek i Hugo Kołłątaj po upadku Powstania Kościuszkowskiego ?
 3. Kto podpisał ten akt abdykacji: Nie szukając w ciągu królowania naszego innych korzyści lub zamiarów, jak stać się użytecznym ojczyźnie Naszej, byliśmy także tego zdania, iż opuścić należy tron w okolicznościach, w których rozumieliśmy, że oddalenie Nasze przyłoży się do powiększenia szczęścia współziomków Naszych lub też przynajmniej umniejsza ich nieszczęścia; przekonani teraz, że pieczołowitość Nasza na nic się ojczyźnie Naszej nie przyda, kiedy nieszczęśliwa zdarzona w niej insurekcja pogrążyła ją w teraźniejszy stan zniszczenia, i rozważywszy, że środki względem przyszłego losu Polski koniecznie potrzebne z powodu naglących okoliczności, a od Najjaśniejszej Imperatorowej Wszech Rosji i innych sąsiednich mocarstw przedsięwzięte, jedynymi są do przywrócenia pokoju i spokojności współobywatelom Naszym, których dobro zawsze było najmilszym przedmiotem starań Naszych — postanowiliśmy przeto z przywiązania do spokojności publicznej oświadczyć, tak jako też niniejszym aktem najuroczyściej ogłaszamy, że wolnie i z własnej woli wyrzekamy się bez ekscepcji wszelkich praw Naszych do Korony Polskiej, do Wielkiego Księstwa Litewskiego i innych należących do nich krajów, jako też znajdujących się w nich posesji i przynależytości ; akt ten uroczysty abdykacji korony i rządu Polski w ręce Najjaśniejszej Imperatorowej Wszech Rosji składamy dobrowolnie i z tą rzetelnością, która postępowaniem Naszym w całym życiu kierowała.
 4. Kiedy podpisany w/w akt ?
 5. Gdzie został podpisany w/w akt ?
 6. Kim była Najjaśniejsza Imperatorowa Wszech Rosji ?
 7. Jaki procent ziem polskich w wyniku rozbiorów przypadł Prusom ?
 8. Ile wynosiła liczba ludności, która przypadła  Austrii w wyniku rozbiorów Polski ?
 9. Ile km kwadratowych uzyskała Rosja w wyniku rozbiorów Polski ?
 10. Kiedy uroczyście proklamowano w Warszawie Królestwo Polskie ?
 11. Kogo przedstawia poniższa rycina:
 12. Jakie ważne funkcję pełnił on podczas Powstania Wielkopolskiego i Styczniowego ?
 13. Na jakiej ulicy w Tomaszowie Mazowieckim, znajduje się tablicz upamiętniająca Rewolucję 1905 roku ?
 14. Jaką liczbę Polaków powołano do armii rosyjskiej podczas I wojny światowej ?
 15. Czyją armię "białych"  wspierała 5 Dywizja Strzelców Polskich na Wschodzie w walce z bolszewikami ?
 16. Kto w imieniu II RP został podpisny układ z Czechosłowacją, na mocy którego utraciliśmy Zaolzie ?
 17. Kto w grudniu 1922 roku powiedział: Ma pan rację, to nie Europa. Ci ludzie lepiej się czuli pod tym, kto karki im deptał i bił po pysku.
 18. Co było przyczyną tej wypowiedzi ?