Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

VIII Szkolny Dzień Matematyki

 

Liczba Pi

                          

Podziwu godna liczba Pi

trzy koma jeden cztery jeden.

Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe

pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.

Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,

osiem dziewięć obliczeniem,

siedem dziewięć wyobraźnią,

a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem

cztery sześć do czegokolwiek

dwa sześć cztery trzy na świecie.

Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa.

Podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.

Korowód cyfr składających się na liczbę Pi

nie zatrzymuje się na brzegu kartki,

potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,

przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,

przez całą nieba wzdętość i bezdenność.

O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!

Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!

A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście

mój numer telefonu twój numer koszuli

rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro

ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy

obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,

w którym słowiczku mój a leć, a piej

oraz uprasza się zachować spokój,

a także ziemia i niebo przeminą,

ale nie liczba Pi, co to to nie,

ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,

nie byle jakie osiem,

nie ostatnie siedem,

przynaglając, ach przynaglając gnuśną wieczność

do trwania.

Wisława Szymborska

W 2021 świętujemy PI DAY - 15 marca 2021.

Proponujemy Wam udział w konkursie na logo Szkolnego Dnia Matematyki, a dla chcących sprawdzić się z wiedzy matematycznej walka o tytuł – MATEMATYK ROKU 2021 w ZSP nr 8 w TM.

Konkurs „Logo SDM”

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy!!!

 

 Więc jeśli jesteś twórczy, masz uzdolnienia plastyczne zaprojektuj logo Szkolnego Dnia Matematyki w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz.

 

MATEMATYK ROKU 2021 w ZSP nr 8 wybrany zostanie w dwuetapowym konkursie matematycznym. I etap konkursu odbędzie się 15.03.2021 o godz. 15.00. W I etapie wszyscy chętni uczniowie ZSP nr 8 ( z klas 1-2 III LO oraz 1-3 T6) rozwiązują 15 zadań testowych. Link do testu zostanie przesłany poprzez dziennik elektroniczny. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych MATEMATYKÓW ZSP8. Etap II - finałowy odbędzie się 15.03.2021.

Zapraszamy do udziału!!!

 

Regulamin konkursu „LOGO SDM”

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu na opracowanie logo SDM są nauczyciele matematyki w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz..

 1. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla imprezy szkolnej – Szkolny Dzień Matematyki, obchodzonej corocznie w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz., z okazji Światowego Dnia Liczby PI.

Logo wykorzystywane będzie przez ZSP nr 8 do promowania działań prowadzonych w ZSP nr 8 w ramach obchodów Szkolnego Dnia Matematyki, działań promujących matematykę prowadzonych w ZSP nr 8.

 III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.

Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłoszone do konkursu indywidualnie.

Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Uczestnicy konkursu zobowiązani będą do złożenia w formie pisemnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie logo przez ZSP nr 8.

 1. FORMA PRACY KONKURSOWEJ

Na konkurs można zgłaszać dowolną ilość projektów. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki, materiały piśmienne, banery, formy ścienne. Każdy projekt powinien być wykonany techniką komputerową wysłany pocztą elektroniczną.

Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

 • Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu maksymalnie15cmx15cm,
 • projekty mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak z uwagi na ich przeznaczenie, autor powinien zadbać o to, by znak był łatwy w reprodukcji.
 • W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
 • Logo nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada inna osoba, aniżeli autor logo.

Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

 • Być czytelne i łatwe do zapamiętania;
 • Być łatwo identyfikowane z tematyką Szkolnego Dnia Matematyki;
 • Wzbudzać pozytywne emocje.
 1. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace należy wysłać do 12.03.2021. pocztą elektroniczną na adres wiolamadej@zsp8.eu

(temat: LOGO SDM)

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 1. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • Zgodność projektu z tematyką SDM
 • Oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania
 • Czytelność i funkcjonalność projektu,
 • Estetyka wykonania projektu

 VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 • Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa w skład, której wejdą nauczyciele matematyki w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz.
 • Komisja konkursowa dokonuje wyboru logo zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa w pkt. VI i wybiera laureata konkursu.
 • Komisja zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia laureata w przypadku braku odpowiedniego projektu.
 • Decyzja komisji jest ostateczna.

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

W wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany dyplomem i nagrodą rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz.

Planowana data ogłoszenia wyników – 15.03.2021.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wszystkim ciekawych pomysłów.