KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Oferta Technikum nr 6

T6 / TECHNIK BUDOWNICTWA

Kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, zagospodarowania terenu budowy, organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, utrzymywania obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej oraz sporządzania kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej.
Realizujemy następujące kwalifikacje:
K1 – Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (BD. 29.)
K2 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BD. 30.)

T6 / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Kwalifikacje dają uprawnienia do organizowania i wykonywania montażu, kontrolowania pracy, konserwowania i naprawiania urządzeń oraz sporządzania kosztorysów, ofert i umów systemów energetyki odnawialnej.
Realizujemy następujące kwalifikacje:
K1 – Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17.)
K2 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.18.)

T6 / TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Kwalifikacje dają uprawnienia do opracowywania projektów oraz urządzania i pielęgnacji obiektów terenów zieleni i zadrzewień, urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu oraz prowadzenia wymaganych pojazdów mechanicznych.
Realizujemy następujące kwalifikacje:
K1 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (RL.21.)
K2 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (RL.22)

T6 / TECHNIK ANALITYK

Obecnie uznawany za jeden z najatrakcyjniejszych kierunków kształcenia, dający uprawnienia do pracy w laboratoriach przyzakładowych, medycznych, kryminalistycznych. To także możliwość zatrudnienia w sektorach chemicznych, petrochemicznych i przetwórczych.
Realizujemy następujące kwalifikacje:
K1 – Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych  (AU.59.)
K2 – Wykonywanie badań analitycznych (AU.60.)