Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs " Z tęsknoty za sportem"

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza uczniów klas ósmych szkół podstawowych do udziału w międzyszkolnym konkursie "Z tęsknoty za sportem".

Regulamin międzyszkolnego konkursu „Z tęsknoty za sportem"

1. Organizator: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim

2. Cele konkursu:

 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji sportowych w opowiadaniu.
 • Twórcza organizacja czasu wolnego - zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie.
 • Promocja szkoły jako miejsca rozwoju kultury fizycznej.
 • Możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w redagowaniu formy wypowiedzi pisemnej przed egzaminem ósmoklasisty.

3. Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy pisemnej – opowiadania na temat wybrany przez siebie spośród trzech podanych:

Temat 1: Moje niezapomniane przeżycie sportowe w roli kibica.

Temat 2: Moje największe osiągnięcie sportowe.

Temat 3: Moja pasja sportowa.

 • Praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.
 • W pracy należy określić wybór tematu.
 • Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • Jeden autor może przekazać jedną pracę pisemną .
 • Praca powinna być napisana w programie WORD, czcionką 12, odstępy między wierszami 1,0.
 • Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
 • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien, podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
 • Pracę należy podpisać czytelnie podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.

4. Kontakt:

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Przemysław Baran

5. Termin i miejsce nadsyłania prac :

 • Pracę oraz kartę uczestnika należy przesłać elektronicznie na adres: zsp8konkurs@gmail.com (z dopiskiem KONKURS „Z tęsknoty za sportem”) lub dostarczyć osobiście do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nadrzeczna 17/25 do 10 maja 2021 roku do godz.15.00.

6. Rozstrzygnięcie konkursu

Jury przyzna: 3 nagrody rzeczowe.

7. Kryteria oceny prac:

 • Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.
 • Styl odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.
 • Opowiadanie zgodne z formą wskazaną w poleceniu.
 • Indywidualne, emocjonalne i kreatywne podejście do tematu; oryginalność wypowiedzi

8. Ogłoszenie wyników konkursu

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej ZSP 8  zsp8.eu w dniu 17 maja 2021r .
 • O terminie, miejscu i godzinie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

9. Uwagi dodatkowe

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nagodzonych prac na szkolnej stronie internetowej zsp8.eu.
 • Wypełniony i podpisany załącznik nr1 (karta uczestnictwa) należy dołączyć do przesłanej pracy w formie PDF, JPG lub druk.

karta uczestnictwa w konkursie- załącznik nr1(po pobrania)

 

Organizatorzy nauczyciele wf:

Przemysław Baran

Małgorzata Chrząszcz