Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs Historyczno-Plastyczny “Moja Polska Niepodległa”

Regulamin Konkursu

Organizator oraz czas trwania konkursu:

 1. Organizatorem Konkursu Historyczno – Plastycznego “Moja Polska Niepodległa” jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.10.2021 r. i trwać będzie do 8.11.2020r.(ostateczny termin przekazania prac plastycznych)
 3. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie.

Cele konkursu

 1. Wyłonienie najlepszych prac plastycznych, charakteryzujących się wysokim poziomem artystycznym i interesującym ujęciem tematu.
 2. Promowanie postawy patriotycznej.
 3. Promowanie wiedzy kulturowo-historycznej.
 4. Pobudzenie aktywności twórczej uczestników.
 5. Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników zdolności artystycznych.

Temat, oraz warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką ( plakat, kolaż, grafika, rzeźba) związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Maz.
 3. Jako zgłoszenie do udziału w konkursie rozumiane jest dostarczenie w wyznaczonym terminie pracy plastycznej. Prace należy składać do Szkolnych Organizatorów Konkursu p. Moniki Morgi i p. Grażyny Góralczyk do pokoju nauczycielskiego.
 4. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu wyeksponowane będą na wystawie na terenie szkoły w dniu 10.11 2020 r.
 5. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik oraz jego opiekun prawny oświadczają, że wyrażają zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac plastycznych, opublikowanie jego imienia i nazwiska, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej Organizatora.
 6. Wykonane prace oceniać będzie jury powołane przez Szkolnego Organizatora Konkursu.
 7. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

Koordynatorzy Projektu: Monika Morga, Grażyna Góralczyk