Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs Historyczno-Plastyczny “Moja Polska Niepodległa”

REGULAMIN KONKURSU

Organizator oraz czas trwania konkursu:

 1. Organizatorem Konkursu Historyczno – Plastycznego “Moja Polska Niepodległa” jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.10.2020 r. i trwać będzie do 6.11.2020r.(ostateczny termin przekazania prac plastycznych)
 3. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie.

Cele konkursu

 1. Wyłonienie najlepszych prac plastycznych, charakteryzujących się wysokim poziomem artystycznym i interesującym ujęciem tematu.
 2.  Promowanie postawy patriotycznej.
 3. Promowanie wiedzy kulturowo-historycznej.
 4. Pobudzenie aktywności twórczej uczestników.
 5. Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników zdolności artystycznych.

 Temat, oraz warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie  pracy plastycznej dowolną techniką ( plakat, kolaż, grafika, rzeźba) związanej z odzyskaniem  niepodległości przez Polskę.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Maz.
 3. Jako zgłoszenie do udziału w konkursie rozumiane jest dostarczenie w wyznaczonym terminie pracy plastycznej.  Prace należy składać do Szkolnych Organizatorów Konkursu p. Moniki Morgi i p. Grażyny Góralczyk do pokoju nauczycielskiego.
 1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu wyeksponowane będą na wystawie na terenie szkoły w dniu 10.11 2020 r.
 2. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik oraz jego opiekun prawny oświadczają, że wyrażają zgodę na:

          - wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac plastycznych;

          -opublikowanie jego imienia i nazwiska, w materiałach promocyjnych 

            związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej

            Organizatora;

 1. Wykonane prace oceniać będzie jury powołane przez Szkolnego Organizatora

         Konkursu.

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

 

Koordynatorzy Projektu:  Monika Morga, Grażyna Góralczyk