Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs Fotograficzno-Plastyczny “Moja Polska Niepodległa”

REGULAMIN KONKURSU

Organizator oraz czas trwania konkursu:

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficzno-Plastycznego“Moja Polska Niepodległajest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu10.2019r. i trwać będzie do 5.11.2019r.(ostateczny termin przekazania zdjęć i prac plastycznych)
 3. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie.

Cele konkursu

 1. Wyłonienie najlepszych fotografii i prac plastycznych, charakteryzujących się wysokim poziomem artystycznym i interesującym ujęciem tematu.
 2.  Promowanie postawy patriotycznej.
 3. Promowanie wiedzy kulturowo-historycznej.
 4. Pobudzenie aktywności twórczej uczestników.
 5. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
 6. Propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
 7. Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników zdolności artystycznych.

 

Temat, oraz warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dwóch fotografii aranżowanych -samodzielne opracowanie i sfotografowanie scen przedstawianych przez uczniów naszej szkoły,  związanych z odzyskaniem  niepodległościprzez Polskę lub pracy plastycznej dowolną techniką( plakat, kolaż, grafika, rzeźba).
 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz.
 2. Jako zgłoszenie do udziału w konkursie rozumiane jest dostarczenie 2fotografii wywołanych w rozmiarze 15 x 21 cm w dowolnej kolorystyce oraz oryginalnego nośnika zdjęcia (negatyw, slajd, plik cyfrowy) bez zaawansowanej obróbki cyfrowej(dopuszczalna korekcja barwy, nasycenia, jasności, kontrastu itp.) lub pracy plastycznej. Każda praca będzie rozpatrywana osobno. Prace należy składać do Szkolnych Organizatorów Konkursu p. Moniki Morgi i p. Grażyny Góralczyk do pokoju nauczycielskiego.
 1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu wyeksponowane będą na wystawie na terenie szkoły w dniu 10.11 2019 r.
 2. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, oraz że wszystkie osoby widniejące na  fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanieoraz publiczną ekspozycję.

Ponadto oświadcza,  że wyraża zgodę na:

- wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii lub prac plastycznych;

-opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych  związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej Organizatora;

-na wykorzystywanie w celach promocyjnych  Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnienie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu;

- rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w szczególności w sieciach komputerowych.

 1. Wykonane prace oceniać będzie jury powołane przez Szkolnego Organizatora Konkursu.
 2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

 

Koordynatorzy Projektu:  Monika Morga, Grażyna Góralczyk