KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Gra Miejska "Wojenny Tomaszów 1939-1945"

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

 

 

 1. Cele gry:

 

 • Pogłębianie i utrwalanie wiedzy historycznej na temat przebiegu wydarzeń w latach 1939-1945 wśród mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego.
 • Promowanie idei wolności oraz suwerenności narodów i państw.
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich.
 • Krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń.
 • Promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez poznawanie losów własnej Ojczyzny.
 • Uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
 • Poszukiwania różnych źródeł informacji o przeszłości Polski oraz własnego regionu, docieranie do świadków historii, a także poznawanie wydarzeń z przeszłości swojej Małej Ojczyzny.
 • Przedstawianie w sposób nowatorski i atrakcyjny historii dla młodego odbiorcy.

 

 1. Uczestnicy:

 

 • Drużyny 4-osobowe pod opieką nauczyciela ze szkół podstawowych i średnich powiatu tomaszowskiego (w skład zespołu musi wchodzić co najmniej jedna uczennica).

 

 • Organizatorzy:

 

 • Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów”
 • Partnerzy: SRH „Tobie Ojczyzno”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8, Biblioteka Miejska, Muzeum Miejskie, Archiwum Miejskie w Tomaszowie Mazowieckim, Filia MCK Skansen Rzeki Pilicy.

 

 1. Przebieg i zasady gry:

 

 • Gra toczy się na terenie miasta.
 • Drużyny zostaną powiadomione o miejscu i dokładnej godzinie rozpoczęcia gry w e - mailu na tydzień przed terminem.
 • Celem uczestników gry jest przejście całej trasy i rozwiązanie podanych zadań.
 • Podczas gry każda drużyna musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mogła (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.
 • Gra toczy się w  ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

 1. Niezbędne umiejętności i zakres wiedzy:

 

 • Orientacja w przestrzeni Tomaszowa Mazowieckiego.
 • Sprawność fizyczna.
 • Informacje z zakresu uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy w latach 1939-1945
 • Czytanie planu.
 • Wyznaczanie azymutu.
 • Wiadomości o wydarzeniach na terenie miasta z lat 1939 – 1945 (J. Góral, R. Kotewicz, Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego. Zarys dziejów miasta 1788-1990, Tomaszów Maz. 1992)
 • Analiza źródeł historycznych.

 

 

 1. Terminarz

 

 • Do 1 września 2019 r. szkoły otrzymają regulamin;
 • Do 20 września zgłoszenie drużyn do Gry Miejskiej. Prosimy o wypełnienie Karty Zgłoszenia Udziału w Grze Miejskiej i dostarczenie do sekretariatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 ul.Nadrzeczna 17/25 lub  przesłanie e-mailem na adres: piotrdebicki@onet.pl

 

 • 27 września 2019 r. (piątek) Gra Miejska godz.8.00-13.00

 

 • 28 września 2019r. (sobota) podsumowanie Projektu i wręczenie nagród godz.17.00

 

 • Nagrody i wyróżnienia

 

 • Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy.
 • Dla pierwszych 3 zwycięskich drużyn przewidziano nagrody w kategorii szkół średnich i podstawowych, dla pozostałych drużyn wyróżnienia i upominki za udział w spotkaniu.
 • Fundatorem nagród dla zwycięzców jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i pozyskani przez organizatorów sponsorzy.

 

 • Ochrona Praw Osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w  grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w rozgrywce na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz na wykorzystanie i publikację wizerunku  oraz nazwiska wyłącznie w celach popularyzacji gry i jej wyników.

 

 1. Dane kontaktowe Organizatora Gry

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Batalion Tomaszów"                                           Tomaszów Mazowiecki 26.08.2019r.

Osiedle Nowy Glinnik bl. 3 m. 58, 97-217 Lubochnia

NIP 7732472452

REGON 101436334

KRS 0000425313

 

 1. Koordynator gry:

 

Piotr Dębicki (tel.602-273-254) piotrdebicki@onet.pl

 

 

 1. Postanowienia końcowe
 • W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do organizatorów.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.