Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Egzamin poprawkowy - matura 2021.

Przypominamy, że poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się 24 sierpnia o godz.9.00 w sali gimnastycznej.

Pamiętaj, że do sali egzaminacyjnej możesz wnieść wyłącznie te przybory, które zostały wymienione w komunikacie OKE o przyborach. Każdy zdający musi posiadać dowód osobisty oraz mieć długopis lub pióro z czarnym atramentem.

Wytyczne związane z sytuacją epidemiczną
 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, która nie przebywa na kwarantannie i której członkowie rodziny nie przebywają na kwarantannie.
 2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych przedmiotów, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 3. Każdy zdający przed wejściem do sali egzaminacyjnej musi mieć zasłonięte usta i nos i zachować odległość co najmniej 1,5 metra od innych osób.
 4. Każdy zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie podpisując się w wykazie zdających własnym długopisem.
 5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsc w sali egzaminacyjnej.
 6. Podczas egzaminu każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, długopisu, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
 7. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 8. Każdy zdający przed skorzystaniem ze wspólnych materiałów (m.in. słownika, tego samego urządzenia) obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem dostępnym w sali egzaminacyjnej.
 9. W przypadku potrzeby bezpośredniego kontaktu zdającego z nauczycielem, wyjściem do toalety oraz opuszczeniem sali po egzaminie, zdający ma obowiązek zakryć usta i nos.
 10. Zdający podczas kichania bądź kaszlu zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 11. Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą przed i po egzaminie.
 12. Po egzaminie zdający powinni niezwłocznie udać się do domów. Wrażeniami z przebiegu egzaminu należy dzielić się ze znajomymi za pomocą rozmów telefonicznych, komunikatorów czy mediów społecznościowych.
 13. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów danego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły, albo oczekiwać na rozpoczęcie kolejnego egzaminu na terenie szkoły, jeśli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.