Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dwie srebrne tarcze naszego Technikum nr 6 w rankingu Perspektyw 2022

Milo nam poinformować, że  Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  nr 8 zdobyło dwie Srebrne Tarcze w ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022, przygotowanym już po raz dwudziesty czwarty przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Jest to bardzo dobry debiut Technikum nr 6 w  tym ogólnopolskim rankingu, będący wynikiem wieloletniej systematycznej pracy uczniów i Kadry Pedagogicznej. Sukces jest podwójny ponieważ Technikum nr 6 zdobyło swoją pierwszą Srebrną Tarczę w rankingu głównym plasując się na miejscu 233 na 500 wyróżnionych szkół.  I drugą,  jako jedyne tomaszowskie technikum sklasyfikowane w rankingu maturalnym,  zajmując  wysokie 123 miejsce na 300 wyróżnionych  Tarczami szkół w całym kraju.

Dodatkowo w  klasyfikacji Techników w województwie łódzkim  Technikum nr 6  zajęło 15 miejsce na 67 szkół branych pod uwagę w  tym podrankingu.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Gratulujemy Uczniom, Rodzicom, Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Szkoły przy ulicy Nadrzecznej, którzy przyczynili się do tego sukcesu!

https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings