KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

„Cześć i Chwała Bohaterom-Tomaszów Mazowiecki 1939-1945”

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów” zaprasza do wzięcia udziału w Projekcie –„Cześć i Chwała Bohaterom-Tomaszów Mazowiecki 1939-1945” będącego realizacją zadania publicznego w ramach podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  1. Opis

Wychowanie w patriotyzmie jest bardzo ważnym czynnikiem wychowawczym. Poczucie wspólnoty     z własnym narodem powinno być  wrodzone i spontaniczne. Głównym celem wpajania patriotyzmu jest uczenie szacunku do swojego kraju oraz rodaków. Założeniem  naszego projektu jest  wzmacnianie i budowanie zachowań patriotycznych  w naszych dzieciach i młodzieży, poczucia więzi z własną małą ojczyzną oraz przekazywanie wiedzy i historycznej w sposób łatwy i zrozumiały.

W związku z 80-tą rocznicą wybuchu II wojny światowej chcemy przypomnieć wydarzenia, które miały miejsce w okolicach i samym Tomaszowie Mazowieckim podczas Wojny Obronnej 1939 roku. Tym bardziej, że walki 45 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych i śmierć jego dowódcy płk. Piotra Hojnowskiego to mało znany epizod walk polskich żołnierzy z V kolumną niemiecką pomimo, że to wydarzenie jest upamiętnione inskrypcją na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Chcemy również przybliżyć mieszkańcom realia życia w okupowanym Tomaszowie i ówczesny wygląd miasta. Warunki życia w getcie  i losy jego mieszkańców. Codzienne problemy zarówno podczas okupacji niemieckiej, jak i po wkroczeniu wojsk sowieckich.  W działaniach odniesiemy się do materiałów źródłowych zgromadzonych w tomaszowskich instytucjach oraz obiektów miejskich związanych z omawianym okresem.

Warte jest również podkreślenie wkładu działań tomaszowian w ramach struktur Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka  Dobrzańskiego –„Hubala”,  Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, konspiracji niepodległościowej i podziemia antykomunistycznego.

Pragniemy też przybliżyć sylwetki tomaszowskich żołnierzy walczących na wszystkich frontach II Wojny Światowej.

Zadanie jest kierowane głównie do młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta.

  1. Cele
  2. Pogłębianie i utrwalanie wiedzy historycznej na temat przebiegu wydarzeń w latach 1939-1945 wśród mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego.

2.Promowanie idei wolności oraz suwerenności narodów i państw.                                                                                                                                                                          

3.Rozbudzanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich.

4.Krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń.                   

5.Promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez poznawanie losów własnej Ojczyzny.

  1. Uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
  2. Poszukiwania różnych źródeł informacji o przeszłości Polski oraz własnego regionu, docieranie do świadków historii, a także poznawanie wydarzeń z przeszłości swojej Małej Ojczyzny.
  3. Przedstawianie w sposób nowatorski i atrakcyjny historii dla młodego odbiorcy.

III. Streszczenie zadania publicznego

Projekt "Cześć i Chwała Bohaterom-Tomaszów Mazowiecki 1939-1945" przewiduje organizację cyklu przedsięwzięć historyczno-kulturalnych w miesiącu wrześniu 2019 roku, dla uczczenia bohaterów Ziemi Tomaszowskiej poległych w okresie 1939-1945. Będą one skierowane są do wszystkich mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego.

W skład projektu wchodzi:

  1. a) przeprowadzenie w formie elektronicznej konkursu historycznego "Tomaszów Mazowiecki -Wrzesień 1939", dla indywidualnych mieszkańców w dniu 6 września 2019 roku. Publikacja pytań konkursowych odbędzie się na stronie partnera projektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8: zsp8.eu .

Organizator opublikuje 20 pytań konkursowych dotyczących działań wojennych podczas Wojny Obronnej Polski w 1939 roku z naciskiem na wydarzenia wiązane z regionem Tomaszowa Mazowieckiego.  

Ilość uczestników mogących wziąć udział w konkursie będzie nielimitowana, jednak każdy będzie mógł wziąć udział w konkursie tylko raz. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w kategorii indywidualnej. Zwycięzcami zostaną osoby 3 pierwsze osoby, które najszybciej przyślą poprawne odpowiedzi na adres mailowy: tomaszow1939@op.pl ;

  1. b) gra miejska "Wojenny Tomaszów 1939-1945" dla uczniów szkół podstawowych i średnich 27 września 2019 roku w godz.8.00-13.00.

Przeprowadzenie gry miejskiej „Wojenny Tomaszów 1939-1945" polegającej na wykonaniu przez 4-osobowe drużyny (w składzie co najmniej jedna uczennica) i opiekuna zadań o charakterze historyczno-sprawnościowych na terenie miasta, w oparciu o punkty związane z jego historią. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze zespoły w dwóch kategoriach  szkół średnich i podstawowych. Pozostałe drużyny mogą otrzymać wyróżnienia w postaci pamiątkowych dyplomów i upominków. Obsługę gry na punktach kontrolnych zapewnią członkowie SRH "Batalion Tomaszów", SRH "Tobie Ojczyzno" oraz wolontariusze. Po  zakończeniu konkurencji jest planowane w Skansenie Rzeki Pilicy ognisko z kiełbaskami i wojskową grochówka.

Zgłoszenia drogą elektroniczną według załącznika do 20 września 2019r. na adres:piotrdebicki@onet.pl

  1. c) podsumowanie całego projektu w dniu 28 września 2019 roku w Filii „Tkacz” MCK w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Niebrowskiej 50;

-udostępnienie mieszkańcom miasta wystawy historycznej "Tomaszów Mazowiecki i okolice w latach 1939-1945"

-prezentacja grup rekonstrukcji historycznej

-wręczenie nagród laureatom konkursu i gry miejskiej

-koncert o tematyce historyczno-patriotycznej .

Organizator zapewnia wszystkim zainteresowanym wstęp wolny.

 

 

 

  1. Harmonogram projektu:

1.Rozpoczęcie projektu poprzez ogłoszenie regulaminu konkursu historycznego „Tomaszów Mazowiecki - Wrzesień 1939”.

         1.09.2019r.

2.Publikacja pytań konkursowych.

         6.09.2019r.

3.Przygotowanie wystawy „Tomaszów Mazowiecki i okolice w latach 1939-1945”. 

        1-27.09.2019r.

4.Przeprowadzenie gry miejskiej "Wojenny Tomaszów 1939-1945" dla uczniów szkół podstawowych i średnich w drugiej połowie września 2019 roku;

         27.09.2019r.

5.Podsumowanie konkursu  i gry miejskiej wraz z ekspozycją wystawy  oraz  koncertem patriotyczno-historycznym.

         28.09.2019r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i rozpropagowania informacji wśród uczniów Państwa Szkoły.

Koordynator Projektu Piotr Dębicki.