Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technikum 5-letnie

Celem kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowanie aktywnego, mobilnego skutecznie działającego pracownika. Efektywne funkcjonowanie na rynku pracy wymaga przygotowania ogólnego, opanowania podstawowych umiejętności zawodowych oraz kształcenia ustawicznego. Absolwent szkoły powinien charakteryzować się otwartością, komunikatywnością, wyobraźnią, zdolnością do doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Wymagane cechy kandydata:

 • odporność na zmienne warunki atmosferyczne;
 • dobrze rozwinięte wszystkie zmysły;
 • dokładność i spostrzegawczość;
 • cierpliwość i systematyczność.

Przeciwwskazania do nauki i pracy w zawodzie:

 • zaburzenia równowagi;
 • choroby ograniczające sprawność ruchową;
 • nadmierna potliwość rąk;
 • choroby układu kostno-stawowego i oddechowego.

Praktyka zawodowa:

 • 4 tygodnie w kl.III;
 • 4 tygodnie w kl.IV.

Języki obce:

 • język angielski;
 • język niemiecki.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik analityk:

 • K1. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • K2. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Nauka w technikum stwarza możliwość:

 • zdobycia wiedzy ogólnej i przygotowanie do egzaminu maturalnego;
 • zdobycia wiedzy zawodowej i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent będzie przygotowany do:

 • organizowania i wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • monitorowania i nadzoru systemów energetyki odnawialnej,
 • konserwacji oraz naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu może podjąć pracę:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się montażem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę oraz w serwisach ich obsługi;
 • zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną;
 • administracji publicznej, bankach, organizacjach pozarządowych, instytutach badawczych;
 • działach obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii biogazowniach i ciepłowniach geotermalnych;
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, które polegają na utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania instalacji energii odnawialnej;
 • własnych firmach.