Rekrutacja

W procesie rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

  1. Wniosek określający kierunki kształcenia – wydrukowany w oparciu o system rekrutacji.
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
  3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  4. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie, o wym. 30 x 42 mm).
  5. Karta zdrowia ucznia.
  6. Zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy Technikum nr 6).