KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

 

Zarządzenie nr 41/2019 ŁKO z 31 stycznia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów. 

Zestawienie najważniejszych dat  w postępowaniu rekrutacyjnym 2019/2020:

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych: od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00
 2. Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji _ językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych:  od dnia 23 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz - sprawdzianu językowych predyspozycji: w dniu 5 czerwca 2019 r.
 4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię Świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty: od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00
 5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru do dnia 28 czerwca 2019 r.
 6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta, burmistrza lub prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach: do dnia 15 lipca 2019 r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 16 lipca 2019 r. do godz. 12:00
 8. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły do dnia 18 lipca 2019 r. do godz. 12:00
 9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i _ oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  od dnia 16 lipca 2019 r. godz. 12:00 do dnia 24 lipca 2019 r. godz. 12:00

 10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów w dniu 25 lipca 2019 r. do godz. 12:00

 11. Od dnia 25 lipca 2019 rekrutacja uzupełniająca.

W procesie rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

 1. Wniosek określający kierunki kształcenia – wydrukowany w oparciu o system rekrutacji - tylko w przypadku szkoły pierwszego wyboru.
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. lub egzaminu ósmoklasisty
 4. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie, o wym. 30 x 42 mm).
 5. Karta zdrowia ucznia.
 6. Zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy Technikum nr 6).