Szkoła z pasją

Integracja młodzieży licealnej z młodzieżą kształcącą w technikum sprzyja budowaniu wysokiej kultury, którą w naszej…

TECHNIK BUDOWNICTWA – którego kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, zagospodarowania terenu budowy, organizowania…