SKE

Opiekunowie: mgr Wioletta Madej, mgr Anna Karbownik

Szkolny Klub Europejski, działający od 2003 roku przy III Liceum Ogólnokształcącym powstał z inicjatywy p. Renaty Kurkarewicz. Od początku stawiał sobie za zadanie kontynuację edukacji europejskiej prowadzonej w gimnazjum. Już pierwszy rok pracy pokazał duże zainteresowanie młodzieży tematyką unijną. Zaowocował między innymi udziałem w I Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej, debatą na temat integracji Polski z Unią czy też przygotowaniem obchodów Europejskiego Dnia Dziecka.

Ważnym wydażeniem okazała się organizacja Dnia Europejskiego – uroczystości szkolnej zgłoszonej do konkursu „Forum Europejskie w Mojej Szkole”. Od tego roku przedsięwzięcie to na trwałe wpisało się w kalendarz imprez szkolnych. Do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością pomimo, że zmieniło swoją formułę. Obecnie w naszej szkole organizaowany jest cyklicznie Dzień Narodów. Młodzież losuje kraje, na temat których przygotowuje prezentację zawierającą najważniejsze wiadomości. Cala społeczność uczniowska III LO w tym dniu wspólnie bawi się i uczy, prezentując w niezwykle barwny sposób historię,tradycje i kulturę państw całego świata.

Istotnym przedsięwzięciem propagującym tematykę unijną stał się wdrożony przez p. Wiolettę Madej program „Wspólna Europa – wspólne szanse”. Licealiści organizują spotkania i zajęcia pozalekcyjne o charakterze dydaktycznym oraz twórczym. Współpracują z instytucjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką europejską. Wymieniają informacje pomiędzy klubami w regionie i w kraju, organizują wystawy, imprezy kulturalne.

Ciekawymi przedsięwzięciami okazały się na przykład: symulacja obrad Parlamentu Europejskiego nadzorowana przez pracowników Polskiej Fundacji im. R. Schumana w Warszawie czy też spotkanie z pracownikami Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi. Realizacja programu przynosi wymierne efekty, spotyka się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy podkreślają w swoich opiniach rozbudzenie zainteresowań tematyką Unii Europejskiej.

Obejrzyj zdjęcia z Dnia Narodów TUTAJ