SCW

Opiekun: mgr Aneta Albrecht-Geszcz

Szkolne Centrum Wolontariatu, które aktywnie działa w III Liceum Ogólnokształcącym od marca 2001, co roku skupia regularnie około 50-osobową grupę młodych ludzi. W myśl definicji wolontariatu angażują się oni w pomoc innym świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie. Młodzież skupiona w SCW podejmuje, pod kierunkiem opiekunki koła mgr Anety Albrecht-Geszcz, działania na rzecz dwóch środowisk:

  • społeczności szkolnej – jest to zazwyczaj pomoc koleżeńska (uczniowie ze starszych klas pomagają młodszym, mającym trudności w nauce, wspólnie organizują przedsięwzięcia, akcje, np. zbiórki książek dla potrzebujących rówieśników itp.),
  • środowiska lokalnego (ochotnicy pomagają osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, organizują zbiórki, kwesty, zajęcia w świetlicach dla dzieci).

Działając zgodnie z ideą wolontariatu, szkoła nawiązała współpracę z instytucjami zajmującymi się udzielaniem pomocy i wsparcia ludziom w potrzebie.

Członkowie SCW działalność swą rozpoczęli od podjęcia współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, co zaowocowało świadczeniem pomocy w domach ludzi starszych, często samotnych. Młodzież pomaga też osobom z Domu Opieki Społecznej nr 2 w Tomaszowie Maz. Uczniowie współpracują ze Szpitalem Rejonowym w Tomaszowie, a dokładnie z oddziałem dziecięcym. Wolontariusze pomagają tam chorym dzieciom, organizują zabawy, konkursy, pomagają w nadrabianiu zaległości szkolnych.

Inne akcje na rzecz dzieci, w których uczestniczyli uczniowie III LO to „Cała Polska czyta dzieciom”, „Pomoc irackim dzieciom”, a także praca w świetlicy środowiskowej „Mamusia” przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Ważny zakres działalności SCW to zbiórki odzieży i żywności (które za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” trafiają do najbiedniejszych mieszkańców Tomaszowa), zbiórki pieniędzy w ramach akcji „Gorączka złota” oraz na potrzeby leczenia i rehabilitacji absolwentów naszej szkoły.

Członkowie SCW angażują się też w pomoc dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Tomaszowie Mazowieckim.