SK HDK-PCK

Opiekun: mgr Magdalena Zając

W III Liceum działa najstarsze w Tomaszowie Maz. Szkolne Koło Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Koło założył w 1974 roku Wiktor Mazurek. Opiekunkami koła były p. Irena Zielińska, od 2004 do 2011 – p. Iwona Owsianka, obecnie jest nią p. Magdalena Zając.

W ciągu ponad 35 lat działalności Szkolnego Koła HDK-PCK jego członkowie uczestniczyli cyklicznie w różnych akcjach: „Gorączka złota”, „Wyprawka dla żaka”, „Dary jesieni”,„Świąteczna gwiazdka”, „Wielkanocny koszyk”, „Góra grosza”. Spotkania z wychowankami Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Domu Dziecka, sprzątanie u osób starszych i samotnych, zbiórka pieniędzy na leczenie ciężko chorych uczniów – to tylko nieliczne przykłady niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Co roku przed świętami Bożego Narodzenia część uczniów otrzymuje paczki żywnościowe z Rejonowego Biura PCK. W I semestrze roku szkolnego 2007/08 pod opieką Pani Iwony Owsianki został zrealizowany projekt opiekuńczo-wychowawczy „Paczki świąteczne dla uczniów naszej szkoły”. W ramach projektu zostały zoorganizowane imprezy: „Światowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem”, „Wróżby Andrzejkowe”, „Wielka Loteria Mikołajkowa”. Do akcji właczyli się inni nauczyciele III LO: pani Aneta Albrecht, pani Renata Kurkarewicz, pani Justyna Piasta, pan Tomasz Radzikowski, pan Sławomir Szymański, pani Beata Węglińska i pani Jolanta Wizner. Zebrano dużą kwotę pieniędzy 1192 zł. Dochód z akcji pozwolił na ufundowanie świątecznych paczek żywnościowych dla 42 uczniów.

Działalność młodzieży w SK HDK-PCK pozwala pomóc potrzebującym osobom, ale też sprzyja nauce przedsiębiorczości (planowanie działań, ocena kosztów realizacji, pozyskiwanie sponsorów) oraz promuje ideę humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka. Dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania koła istotne jest systema-tyczne uzupełnianie przez młodzież wiedzy oraz podnoszenie poziomu umie-jętności w zakresie działalności wynikającej z założeń PCK.

Co roku młodzież III LO reprezentuje szkołę w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK rozgrywanych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim. W zawodach, podczas których należy udzielić pomocy poszkodowanym w upozorowanych wypadkach, osiąga liczne sukcesy, np. II miejsce w 2002 r., II – w 2003 r., III – w 2005 r., III – w 2007r. Charakter cykliczny mają też Spartakiady HDK, podczas których uczniowie biorą udział w konkurencjach rozwijających sprawność fizyczną, konkursie wiedzy teoretycznej i oddają krew. W roku 2008 i 2009 spartakiada odbywała się na terenie naszej szkoły.

Jednym z najważniejszych działań Polskiego Czerwonego Krzyża jest popularyzacja honorowego krwiodawstwa. Krew jest darem wyjątkowym, nie da się jej niczym zastąpić, dlatego tak cenne jest poświęcenie młodzieży. Akcje informacyjne organizowane co roku dla uczniów klas trzecich. Do Szkolnego Koła HDK-PCK należy w każdym roku szkolnym około 20-30 osób. Młodzież oddaje indywidualnie w stacji krwiodawstwa i w akcji „Ambulans” (dwa razy w roku przyjeżdża do szkoły ambulans z Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Łodzi) minimum 20 litrów krwi rocznie. Członkowie SK HDK-PCK brali też udział w siedmiu edycjach Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”.

Zaangażowanie młodzieży naszej szkoły w akcje honorowego oddawania krwi jest nagradzane medalami, dyplomami, podziękowaniami Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Łodzi. Szkolne Koło HDK-PCK zostało wyróżnione Odznaką Honorową II stopnia. Do roku 2004 (30 lat funkcjonowania koła) uczniowie otrzymali 8 złotych, 46 srebrnych i 161 brązowych odznak Honorowego Dawcy Krwi. Można też mówić o sukcesach w ostatnim czasie.

W roku 2009 III Liceum Ogólnokształcące oraz opiekun Szkolnego Koła PCK HDK Iwona Owsianka otrzymali: Medal Pamiątkowy Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża „Twoja Krew Ratuje Życie” za szczególne zaangażowanie w realizację Programu aktywizującego lokalne środowiska społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem Polskiego Czerwonego Krzyża w 2008 roku.

W roku 2011 opiekun koła pani Iwona Owsianka w uznaniu za dotychczasową działalność została wyróżniona Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia – uchwała Kapituły Odznaki Honorowej PCK nr 153668 z dn. 25.03.2011, Warszawa.