Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018 tworzą:

  • Mateusz Lizut 2A – przewodniczący
  • Kamila Jeżak 1A – zastępca przewodniczącego
  • Klaudia Mazur 2A – sekretarz
  • Wiktoria Derach 1A- skarbnik
  • Robert Karliński 1A – członek zarządu

 

Opiekunem SU jest mgr Sławomir Szymański.