Rzecznik Praw Ucznia

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w szkole pełni obecnie p. Piotr Dębicki.