Rada Rodziców

Nazwisko, imię Funkcja
Agnieszka Pawlikowska Przewodniczący RR
Agnieszka Jeżak Z-ca Przewodniczącego RR
Edyta Kazimierska Sekretarz RR
Anna Wałęsiak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Kowalczyk Członek Komisji Rewizyjnej
Nina Wędzonka Członek Komisji Rewizyjnej
Romana Walczak Członek Zarządu RR
Ewa Woicka Członek Zarządu RR
Katarzyna Matuszewska Członek Zarządu RR
Sylwia Skrzypczyk Członek Zarządu RR