Oferta III LO – 2016/2017

logo_3LO_bez_slog

KLASA PRZYRODNICZA – skierowana do osób, których celem jest kontynuowanie nauki na kierunkach medycznych czy biologiczno-chemicznych.

Dodatkowym atutem jest możliwość nauki łatwego w przyswajaniu języka włoskiego wywodzącego się z łaciny, której znajomość jest niezbędna na kierunkach medycznych. Podczas zajęć są realizowane projekty ekologiczne, a uczniowie maja praktyczną możliwość wykonywania chemicznych doświadczeń.

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: biologia, chemia, j. angielski.

Języki obce: j. angielski, j. włoski.

Przedmiot dodatkowy: historia i społeczeństwo.

KLASA EUROPEJSKA – przeznaczona dla uczniów zafascynowanych współczesnymi przemianami i  rozwojem geopolitycznym świata oraz przygotowująca Was do nauki m.in.: na kierunkach ekonomicznych, administracyjnych, dziennikarstwie, politologii, prawie, stosunkach międzynarodowych, handlowych i turystycznych. Klasa bedzie realizować liczne projekty edukacyjne związane z wiedzą o społeczeństwie.

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.

Języki obce: j. angielski i niemiecki.

Przedmiot dodatkowy: historia i społeczeństwo.