O szkole

Informacje ogólne:

 • Siedzibą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, jest nieruchomość mieszcząca się w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Nadrzecznej 17/25.
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 jest szkołą publiczną utworzoną na mocy Uchwały Nr VII/61/2015 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą przy ulicy Nadrzecznej 17/25.
 • Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Powiat Tomaszowski.
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.
 • W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim wchodzą:
  a) III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Hojnowskiego,
  b) Technikum nr 6;

Oferujemy:

 • klasopracownie przedmiotowe;
 • nowoczesną pracownię komputerową;
 • bibliotekę szkolną ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu;
 • świetlicę;
 • pełnowymiarową halę sportową z zapleczem sanitarnym;
 • siłownię;
 • wielofunkcyjne boisko sportowe „Orlik 2012” z monitoringiem;
 • radiowęzeł;
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, tj. podjazdy wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku szkoły, specjalnie dostosowane toalety oraz windę osobową;
 • parking.

Realizujemy działania wychowawcze:

 • Wewnątrzszkolną Strategię Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Uzależnieniom od Tytoniu;
 • Wewnątrzszkolną Strategię Przeciwdziałania Narkomanii;
 • Program profilaktyczny „Szkoła Bez Agresji i Przemocy”;
 • System Kontroli Frekwencji;
 • Program Wychowawczy.

Szkoła z pasją:

 • Integracja młodzieży licealnej z młodzieżą kształcącą w technikum sprzyja budowaniu wysokiej kultury, którą w naszej szkole szczególnie pielęgnujemy!
 • Szkoła przy ulicy Nadrzecznej to szkoła z wieloletnią, dobrą tradycją!
 • Pielęgnujemy dobrą tradycję wychowania obywatelskiego, prospołecznego.
 • W naszej szkole panuje atmosfera wzajemnego szacunku wśród młodzieży, ale też zrozumienie w relacjach nauczycieli z uczniami.
 • Stawiamy na wysoką jakość kształcenia, co gwarantuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 • ZSP nr 8 jest szkołą otwartą na inicjatywę uczniowską.
 • ZSP nr 8 jest miejscem wyrównywania szans edukacyjnych i stwarzania wszystkim możliwości do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania pasji, zachęca do uczestnictwa w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
 • Szkoła i nauczyciele stwarzają wam warunki do tego aby przygotować was do egzaminu maturalnego i zdobywania kwalifikacji zawodowych!
 • ZSP nr 8 jest miejscem, w którym uczeń potrafi nie tylko zdobywać informacje, ale także dokonywać ich analizy i wykorzystywać w życiu codziennym i przyszłym zawodowym.
 • Oferta edukacyjna w naszej szkole została przygotowana po wnikliwej analizie potrzeb rynku pracy we współpracy z przedsiębiorcami. Wiemy zatem, że kształcimy w kierunkach zapewniających pracę absolwentom na terenie miasta i powiatu. Podjęliśmy współpracę z przedsiębiorcami w celu organizacji staży i praktyk zawodowych dla naszych uczniów.
 • Zapewniamy wysoką jakość kształcenia która stwarza możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.
  Możemy pochwalić się wieloma absolwentami naszej szkoły, którzy osiągnęli sukces. Są wśród nich przedsiębiorcy, aktorzy, doktoranci nauk ścisłych, humanistycznych oraz prawnicy, sławni sportowcy, politycy.
 • Szkoła złożyła wniosek o środki EU do UM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na kształcenie zawodowe. Co zapewni stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego, dodatkowe staże dla uczniów szkoły u przedsiębiorców, dodatkowe kursy i szkolenia, a także możliwości zarobkowe dla uczniów technikum.
 • Szkoła złożyła kolejny wniosek na kształcenie ogólne, dzięki któremu chcemy uatrakcyjnić waszą edukację w tej szkole poprzez: nowoczesne wyposażenie klasopracowni, nowoczesny sprzęt rozwijający technologię informatyczną, nowoczesną pracownię chemiczną wyposażoną w laboratorium chemiczne, nowoczesną pracownię przyrodniczą.
 • Od nowego roku szkolnego w całości odnowiona zostanie hala sportowa wraz z zapleczem. Stawiamy na aktywność ruchową młodzieży w estetycznych i nowoczesnych warunkach.
 • W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przez cały okres kształcenia będziemy przygotowywać młodzież do dorosłego życia. Mamy wizję budowania absolwenta jako człowieka, który wie do czego dążyć, wie co chce osiągnąć, ale przede wszystkim doskonale wie jak dojść do sukcesu!
 • Dobre świadectwo jakości tej szkoły wystawiają uczniowie – absolwenci i ich rodzice. Mówią o nas. Dobra szkoła, wychodzi naprzeciw rynkowi pracy i tworzy nowe kierunki kształcenia.

Czy jesteśmy dobrą szkołą? SPRAWDŹCIE!

Po więcej informacji kliknij logo interesującej Cię szkoły.

 

logo_3LO_bez_slog

logo_t6_radzik