Historia szkoły

W ciągu swej kilkudziesięcioletniej historii szkoła ewoluowała ze szkół zawodowych (związanych z ZWCH „Wistom”) aż do obecnego ZSP nr 8. Stąd też szkoła często zmieniała swe nazwy m.in.:

 

  • 2015 – …….. : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz.;
  • 2006 – 2015: III Licem Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Hojnowskiego w Tomaszowie Maz.;
  • 2002 – 2005: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Tomaszowie Maz.;
  • 1994 – 2001: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Maz.;
  • 1992 – 1993: Zespół Szkół Zawodowych nr 6 w Tomaszowie Maz.;
  • 1978 – 1991: Zespół Szkół Zawodowych Zakładów Włókien Chemicznych „chemitex-Wistom” w Tomaszowie Maz.;
  • 1973 – 1977: Zespół Szkół Zawodowych w Tomaszowie Maz.;
  • 1970 – 1972: Zespół Szkół Zawodowych przy ZWS „Wistom” w Tomaszowie Maz.;
  • 1959 – 1969: Przyzakładowa Szkoła Zawodowa Zakładów Włókien Chemicznych „Wistom” o specjalnościach: ślusarz remontu urządzeń przemysłowych i elektromechanik.
Więcej szczegółowych informacji o historii naszej szkoły znajdziesz na stronach Pracy Zbiorowej „Pół wieku Naszej Szkoły” wydanej z okazji Jubileuszu 50-cio lecia jej istnienia i wydanej przez: III Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim, skład, łamanie, opracowanie graficzne: Agencja Wydawnicza PAJ-Press paj@pt.onet.pl, druk i oprawa: MOMAG SA. ISBN 978-83-929861-0-2 (do nabycia w szkole).