Konkursy 2011/2012

W dniu 29 marca 2012 r. o godzinie 11.00 w auli XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul. Wileńska 22, odbyły się eliminacje okręgowe V Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał Komitet Okręgowy Olimpiady w składzie: prof. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot – przewodnicząca, dr Jerzy Śnieć – wiceprzewodniczący, mgr Romana Cybulska, dr Krzysztof Jurek – członkowie .

W olimpiadzie tej wzięli udział uczniowie tomaszowskich szkół, w tym również uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego, Mateusz Sadłecki oraz Tomasz Zając. Mateusz Sadłecki zajął I miejsce i jako jedyny w województwie uzyskał możliwość udziału w zawodach na szczeblu centralnym. Tomasz Zając zajął miejsce V. Tak wysokie wyniki uczniów w niezwykle trudnej olimpiadzie, w której uczestnicy musieli wykazać się wiedzą rozszerzoną z historii Polski w latach 1768-1864, podstawowymi wiadomościami z zakresu uzbrojenia, umundurowania, budownictwa obronnego i symboliki wojskowej oraz umiejętnościami posługiwania się mapą i szkicem graficznym są niewątpliwie dużym sukcesem III LO.

Szczegóły dotyczące przebiegu i wyników olimpiady i konkursu znajdują się na stronie internetowej http://www.kuratorium.lodz.pl (Wiadomości i Komunikaty). Czytaj również w TiT.

Olimpiada historyczna


W dniu 13 marca 2012 odbył się IX Szkolny Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat”. Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez  p. Adriannę Jachimowską  i p. Anetę Kowalską. Wzięły w nim udział 24 osoby (uczniowie klas: IA – 5, I B – 1, ID – 1, IIB – 5, IID – 2, IIE – 5, IIIB – 2, IIIC – 1, IIId -2), pisząc dyktando pt. „Budzenie się dnia”. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2011/2012 dla uczniów klas III – 27 kwietnia 2012r. Nagrody rzeczowe wręczył laureatom konkursu p.dyrektor Cezary Żegota.
  • III miejsce w konkursie zajęła uczennica klasy IA – Anna Kabała,
  • II miejsce zajęła uczennica klasy IB – Patrycja Grzejszczak,
  • I miejsce  –  uczeń klasy IIB – Piotr Trachta.

Fundatorem nagród książkowych był Samorząd Uczniowski III LO.


W marcu w  szkole odbył się konkurs wiedzy o sporcie: „Co wiesz o sporcie?”.

W pierwszym etapie wzięli udział wszyscy uczniowie klas pierwszych i drugich. Po sprawdzeniu prac przez komisję z każdej klasy zostały wyłonione dwie osoby z najlepszą punktacją. Etap ten dotyczył  wiedzy ogólnej o sporcie.

26 marca 2012 odbył się etap drugi konkursu, do którego przystąpiło 13 osób: Kornel Kapała IA, Miłosz Suski IA, Michał Paduszyński IIC, Damian Sarnecki IIC, Piotr Trachta II B, Mateusz Jędryka IIB, Kacper Sobolewski IIE, Michał Gałka IIE, Adrian Kaczor IC, Aleksander Kamiński IC, Piotr Rataj IB, Dagmara Łaska IB, Krystian Plich IID, Mateusz Pichola IID . W tym etapie uczniowie musieli wykazać się wiedzą dotyczącą polskich olimpijczyków.

Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie: I miejsce  Piotr Trachta IIB, II miejsce Damian Sarnecki IIC, III miejsce Adrian Kaczor IC. Uczniowie będą reprezentowali naszą szkołę w etapie międzyszkolnym.


5 stycznia 2012 roku w Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się zawody międzyszkolne V Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1863 od Za Wolność Waszą i Naszą”.
W zawodach tych wzięli udział uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego. Dwóch z nich – Mateusz Sadłecki oraz Tomasz Zając zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Na uwagę zasługuje fakt, że Mateusz Sadłecki zajął I miejsce, uzyskując dodatkowo najlepszy wynik punktowy w województwie łódzkim. Nauczycielką przygotowującą obu uczniów jest pani Grażyna Góralczyk.


W związku z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, dla uczczenia tego jakże ważnego dla nas Polaków wydarzenia w dniach 04 i 08 listopada odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy na ten temat. W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich klas. Najlepszymi okazali się:

  • Tomasz Zając z klasy III EU – miejsce pierwsze
  • Beata Biernacka z klasy II A – miejsce drugie
  • Patrycja Sypułek z klasy II A – miejsce trzecie

Nagrody zostały wręczone na uroczystym apelu, który odbył się 10.11.2011 roku przygotowany przez p. Grażynę Góralczyk, P. Dębickiego i W. Gliszczyńskiego.
W dniu 11.11.2011 roku klasa IA pod opieką p. G. Góralczyk uczestniczyła w miejsko-powiatowej uroczystości patriotyczno-religijnej z okazji 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.