Wielki Test 1918-zestaw LXXI

Wielki Test 1918-zestaw LXXI

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Gdzie konfederaci barscy ogłosili akt detronizacji S.A.Poniatowskiego ?
 2. Jaką decyzję Stanisława Augusta Poniatowskiego skomentował w ten sposób Ks.Józef Poniatowski : „Na taką nikczemność nie byłem przygotowany” ?
 3. Co zrobił gen.Karol Kniaziewicz na wieść o pokoju w Lunéville ?
 4. Ile razy został powołany Sąd Sejmowy w Królestwie Kongresowym ?
 5. Podaj oficjalną przyczynę śmierci W.Ks. Konstantego ?
 6. Jak nazywał się syn Berka Joselewicza, który wziął udział w Powstaniu Listopadowym ?
 7. Kto był twórcą tajnego komitetu o nazwie Zemsta Ludu ?
 8. Jak nazywał się organ kierowniczy TPD ?
 9. Gdzie znajdował się odsłonięty 29 listopada 1841 roku tzw.„pomnik hańby” ?
 10. Z jakim wydarzeniem jest związany poniższy obraz:
 11. Kiedy został rozwiazany I Korpus Polski w Rosji ?
 12. Jak nazywała się siła zbrojna Rady Delegatów Robotniczych w Dąbrowie Górniczej ?
 13. W jakiej dziedzinie nauki specjalistą był Ignacy Mościcki ?
 14. Kiedy została podpisana ugoda polsko-czechosłowacka, na mocy której została wysłana na Zaolzie Komisja Międzysojusznicza ?
 15. Kto był dowódcą bolszewickiej 1 Armii Konnej ?
 16. Do kogo Józef Piłsudski zwrócił się tymi słowami: Może nastać chwila-mówił Marszałek-kiedy będzie miał Pan przeciwko sobie nie tylko opinię świata, ale i Polski. Może nastąpić chwila, że nawet ja zmuszony będę pójść przeciw Panu. Trzeba to wszystko wziąć na siebie. Tego nie mogę rozkazać. Takch rzeczy się nie rozkazuje.
 17. Kiedy podpisano polsko-sowieckie preliminaria pokojowe w Rydze ?
 18. Ile mandatów poselskich uzyskał Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej w 1922 roku ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jakie wydarzenie przedstawia poniższy obraz: Kto był właściielem kontusza, o który…