Wielki Test 1918-zestaw LXX

Wielki Test 1918-zestaw LXX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Kto był pierwszym marszałkiem generalnym na Litwie  podczas Konfederacji Barskiej ?
 2. Na jaką wysokość udało się wznieść pierwszemu załogowemu balonowi w Polsce ?
 3. Jaką szkołę wojskową ukończył Tadeusz Kościuszko ?
 4. Któremu z marszałków Napoleona książę Józef Poniatowski podarował  szablę Stefana Batorego ?
 5. Kogo przedstawia poniższy  obraz:
 6. Jaki pomnik odsłonięty 29 listopada 1841 roku był nazywany „pomnikiem hańby” ?
 7. Czyim synem był wieszcz Zygmunt Krasiński ?
 8. W jakich latach działała na emigracji organizacja Gromady Ludu Polskiego ?
 9. Jaki przydomek posiadał pacyfikator Powstania Styczniowego na Litwie?
 10. Kiedy został sformowany I Korpus Polski w Rosji ?
 11. W którym roku powstała Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie ?
 12. Kto objął dowództwo nad Powstaniem Wielkopolskim 16 stycznia 1919 roku ?
 13. Kto tak opisywał rozpoczęcie obrad sejmu w 1919 roku: Z trudem ulokowałem się gdzieś na szarym końcu, stojąco, pośród publiczności, której stroje odbijały się od kożuchów, pasiastych ubrań łowickich, białych sukman itp.chłopskich posłów, którzy w swej masie narzucali się oku. „Chłopski sejm”-jak mówiono. Niezapomniana chwila. Jest Polska, jest sejm-jej przedstawicielstwo. Wtłoczony w masę czułem się jednak dumny i szczęśliwy, iż jestem jednym z tych, którzy mają budować odrodzone państwo.
 14. Jaki polityk brytyjski zanegował granice Polski zaproponowane przez tzw.komisję Cambona ?
 15. Kiedy podjęto decyzję o wytyczeniu tzw. linii Curzona, która nawiązywała do zachodniej granicy Rosji po trzecim rozbiorze Polski ?
 16. Kto utworzył rząd po dymisji Stanisława Grabskiego w 1920 roku ?
 17. Kiedy zawarto Konwencję Rozejmową na Górnym Śląsku ?
 18. Ile mandatów poselskich uzyskał PSL-Wyzwolenie i i „Lewica Ludowa”w 1922 roku ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jakie wydarzenie przedstawia poniższy obraz: Kto był właściielem kontusza, o który…