Wielki Test 1918-zestaw LXIX

Wielki Test 1918-zestaw LXIX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Kiedy odbył się pierwszy w Polsce lot balonu załogowego ?
 2. Z jakiego powstania pochodzi poniższa chorągiew:
 3. Gdzie urodził się Adam Mickiewicz ?
 4. Kto był autorem Rękopisu znalezionego w Saragossie ?
 5. Komu nadano w Warszawie przydomek Apolla Belwederskiego ?
 6. Kto dowodził rosyjskim korpusem podczas bitwy pod Dobrem w 1831 roku ?
 7. Kiedy TPD ogłosiło tzw. „Wielki Manifest” ?
 8. Kto dowodził Powstańcami Styczniowymi podczas bitwy pod Pieskową Skałą ?
 9. Do jakiego wydarzenia nawiązywał poemat Cypriana Kamila Norwida-„Fortepian Szopena” ?
 10. Kiedy podarowano Henrykowi Śienkiewiczowi dworek w Oblęgorku ?
 11. W jaką jednostkę wojskową prekształciła się Dywizja Strzelców Polskich na Wschodzie ?
 12. Gdzie został utworzony pierwszy niezależny ośrodek lokalnej władzy polskiej ?
 13. W którym roku powstała Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ?
 14. Kto wydał Odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego ?
 15. Kto był autorem tych wspomnień: Kładąc swój podpis pod tym traktatem, a jednocześnie pod leżącą na sąsiednim stoliku konwencją dodatkową, miałem jedynie uczucie ulgi, żeproces o granicę niemiecko-polską na Konferencji Pokojowej już się skończył. To co ocalało po najeździe Lloyd George’a na naszą granicę, jest nieodwołalnie nasze.
 16. Ile wsi przyłączono do Polski decyzją Rady Ambasadorów na Powislu po plebiscycie w 1920 roku ?
 17. Kiedy rząd Grabskiego podał się do dymisji ?
 18. W jakim mieście została podpisana ugoda polsko-czechosłowacka, na mocy której została wysłana na Zaolzie Komisja Międzysojusznicza ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXIX

Wielki Test 1918-zestaw LXXIX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Kiedy Marcello Bacciarelli otrzymał polski indygenat oraz polski herb ? Który z targowiczan pojedynkował…