Wielki Test 1918-zestaw LXVIII

Wielki Test 1918-zestaw LXVIII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Mundur jakiej formajcji jest przedstawiony na zdjęciu:
 2. Jak nazywał się pałac będący siedzibą Ks.Józefa Poniatowskiego w Warszawie ?
 3. W jakiej miejscowości Józef Wybicki napisał tekst Pieśń Legionów Polskich we Włoszech ?
 4. W jakim okresie działali tzw. kaliszanie ?
 5. Kto zastąpił na stanowisku Wodza Naczelnego gen. dyw. Michał Gedeona Radziwiłła podczas Powstania Listopadowego ?
 6. W jakim mieście zostało utworzone Towarzystwo Demokratyczne Polskie ?
 7. Kiedy miał miejsce nieudany zamach na życie namiestnika Królestwa Polskiego generała Fiodora Berga ?
 8. Jaki dar od narodu polskiego otrzymał Henryk Sienkiewicz ?
 9. Kiedy po raz drugi Maria Skłodowska otrzymała Nagrodę Nobla ?
 10. Jakie wojska zostały rozbrojone w Tomaszowie w 1918 roku ?
 11. Kiedy powstał pierwszy utworzony niezależnie ośrodek lokalny władzy polskiej ?
 12. Kto został dowódą obrony Lwowa po wybuchu walk z Ukraińcami w 1918 roku ?
 13. Kiedy rząd Moraczewskiego ogłosił ordynację wyborczą do Sejmu Ustawodawczego ?
 14. W liście do kogo Józef Piłsudski użył następującego sformułowania: Dotychczasowe stosunki natomiast w Polsce przypominają pod tym względem raczej burdel niż szanujące się państwo. Nikt, kto posiada odność osobistą, znosić tego stanu nie może. Aktorem tego palącego wstydem i hańbą widowiska, jakie daje światu dzisiejsza Polska, jestem albo ja, albo Komitet Paryski.
 15. W którym roku założono Katolicki Uniwersytet Lubelski ?
 16. Kto był kandydatem lewicy i centrum na Marszałka Sejmu w 1919 roku ?
 17. Jaki polski premier podpisał zgodę na rezygnację z roszczeń do Wilna w 1920 roku ?
 18. Ile mandatów poselskich uzyskał Chrześcijański Związek Jedności Narodowej w 1922 roku ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jakie wydarzenie przedstawia poniższy obraz: Kto był właściielem kontusza, o który…