Wielki Test 1918-zestaw LXVII

Wielki Test 1918-zestaw LXVII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. W jakim mieście urodził się Ks.Józef Poniatowski ?
 2. Jak nazywała się najsłynniejsza polska kochanka Napoleona I ?
 3. Jakie wydarzenie przedstawia poniższy obraz:
 4. W którym roku miała miejsce tzw. Partyzantka Zaliwskiego ?
 5. Z jakiego emigracyjnego ugrupowania politycznego wywodzili się działacze Gromad Ludu Polskiego ?
 6. Kiedy miała miejsce bitwa pod Pieskową Skałą podczas Powstania Styczniowego ?
 7. W którym roku Tomaszów uzyskał pierwsze połączenie kolejowe ?
 8. Kiedy Maria Skłodowska rozpoczęła naukę na Sorbonie ?
 9. Czyim uczniem był Stanisław Wyspiański ?
 10. Który pisarz używał pseudonimów „Litwos”, „Musagetes” ?
 11. Kiedy powstała Dywizja Strzelców Polskich na Wschodzie ?
 12. Kto w pierwszych dniach października 1918 roku zwrócił się z prośbą do Kanclerza Niemiec o zwolnienie z internowania Józefa Piłsudskiego ?
 13. Kiedy rozbrojono austriacki garnizon w Krakowie ?
 14. Kto był kandydatem prawicy na Marszałka Sejmu w 1919 roku ?
 15. Ile wsi przyłączono do Polski decyzją Rady Ambasadorów na Mazurach po plebiscycie w 1920 roku ?
 16. Kiedy został utworzony Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski ?
 17. Do kogo Józef Piłsudski zwrócił się tymi słowami: Gdy Pan został premierem, był Pan wszystkim, a ja niczym. Teraz ja jestem wszystkim, a Pan niczym.
 18. Ile mandatów poselskich uzyskał PSL-Piast w 1922 roku ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jakie wydarzenie przedstawia poniższy obraz: Kto był właściielem kontusza, o który…